120-0309/01 – Právo Evropské unie (PEU)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity3
Garant předmětuMgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
KUD44 Mgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.
HOF045 Ing. Simona Matisová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. odlišit specifičnost práva ES od jiných právních systémů 2. vysvětlit fungování institucí EU a jejich význam pro legislativní proces 3. identifikovat ustanovení Smluv aplikovatelná na konkrétní situace 4. zhodnotit význam Soudního dvora pro výklad práva ES 5. charakterizovat jednotlivé prameny práva EU

Vyučovací metody

Anotace

Získání solidního přehledu o systému práva EU jako specifickém právním řádu platném v členských státech unie. Výuka bude založena na představení orgánů EU, pramenů práva a principů fungování unie na základě odkazů na jejich ukotvení v právním systému Evropské unie. Student by po absolvování předmětu měl získat schopnost samostatné orientace v základních otázkách práva EU.

Povinná literatura:

Základní 1.Týč, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. vyd. Praha: Linde. 2001 ISBN 80-7201-296-7 Doporučená 2.Tichý, L. a kol. Evropské právo. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck. 1999. xlii, 915 str. ISBN 80-7179-113-X. 3.Týč, V. Dokumenty ke studiu práva ES I. Brno: MU Brno. 2000. ISBN 80- 210-2418-6 4.The European Union on Line.http://www.europa.eu.int/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evropská integrace - vývoj do současnosti, tři pilíře EU 2. Evropské společenství (ES) - nadstátní charakter, pravomoci ES, subsidiarita, flexibilita 3. Organizační struktura EU (ES)I. Základní orgány 4. Organizační struktura EU (ES) II. 5. Základní právní dokumenty EU a ES (tzv. primární právo) 6. Pojem a charakteristika komunitárního a unijního práva, sekundární právo. Prameny sekundárního práva 7. Přímý účinek a přednost komunitárního práva v členských státech 8. Prosazování práva ES v členských státech - důsledky neprovedení směrnice, kontrolní funkce Komise 9. Jednotlivé žaloby ke komunitárním soudům, tzv. prejudiciální řízení 10. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie 11. Volný pohyb zboží 12. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu 13. Schengenský prostor, Spolupráce v oblasti justice a bezpečnosti 14. Aktuální otázky práva EU. Ústavní smlouva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (03) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku