120-0309/01 – European Union Law (PEU)

Gurantor departmentDepartment of European IntegrationCredits3
Subject guarantorMgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorMgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
KUD44 Mgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.
HOF045 Ing. Simona Matisová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. differentiate specifics of EC law from other legal systems 2. explain functioning of EU institutions and their importance for legislation 3. identify Treaty provisions applicable to specific situations 4. evaluate the importance of the Court of Justice for the explanation of EC law 5. outline particular sources of EU law

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to equip students with an understanding of EU law, ie. a specific legal order effective in all EU member states. The lectures will focus on EU institutions, principles of functioning of the Communities and sources and character of EU law. Material law from the field of the internal market will be briefly introduced.

Compulsory literature:

The European Union on Line.http://www.europa.eu.int/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Evropská integrace - vývoj do současnosti, tři pilíře EU 2. Evropské společenství (ES) - nadstátní charakter, pravomoci ES, subsidiarita, flexibilita 3. Organizační struktura EU (ES)I. Základní orgány 4. Organizační struktura EU (ES) II. 5. Základní právní dokumenty EU a ES (tzv. primární právo) 6. Pojem a charakteristika komunitárního a unijního práva, sekundární právo. Prameny sekundárního práva 7. Přímý účinek a přednost komunitárního práva v členských státech 8. Prosazování práva ES v členských státech - důsledky neprovedení směrnice, kontrolní funkce Komise 9. Jednotlivé žaloby ke komunitárním soudům, tzv. prejudiciální řízení 10. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie 11. Volný pohyb zboží 12. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu 13. Schengenský prostor, Spolupráce v oblasti justice a bezpečnosti 14. Aktuální otázky práva EU. Ústavní smlouva

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (03) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner