120-0310/04 – Regionální politika EU (RPEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Eva Poledníková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat vývoj a stav regionální politiky Evropské unie, mechanismy a nástroji jejího fungování, 2. Vysvětlit metodiku a možnosti využívání evropskcýh strukturálních a investičních fondů a dalších nástrojů v regionálním rozvoji a jejich aplikací v podmínkách ČR a 3. Aplikovat poznatky na řešení problémů v rámci problematiky sociálně-ekonomické soudržnosti (koheze) Evropské unie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem je seznámit posluchače s vývojem a základním nastavením regionální politiky Evropské unie a vybraných členských států EU. Posluchači budou seznámeni s mechanismy a nástroji fungování regionální politiky Evropské unie, s metodikou a možnostmi využívání Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších nástrojů v regionálním rozvoji a jejich aplikací v podmínkách ČR a budou připraveni na řešení problémů v rámci problematiky sociálně-ekonomické soudržnosti (koheze) Evropské unie v navazujícím magisterském stupni studia.

Povinná literatura:

1. BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-74001-11-6. 2. FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky, vol. 27. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0. 3. MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. rozšířené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215. s. ISBN 978-80-87029-56-5.

Doporučená literatura:

1. BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ, Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 978-80-246-1974-3. 2. HÁJEK, Oldřich. Regionální disparity a regionální politika. Česká republika v programovém období 2007-2013. Žilina: GEORG, 2011. 166 s. ISBN 978-80-89401-50-5. 3. MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Soudržnost a konkurenceschopnost vybraných zemí a regionů Evropské unie. SAEI, vol. 44. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 336 s. ISBN 978-80-248-3838-0. 4. STEJSKAL, JAN a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje. Pardubice: Portál, s.r.o. 2009. 216 s. ISBN 978-80-7367-588-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Korespondenční úkoly v průběhu cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Regiony a jejich klasifikace. Teorie regionu. Klasifikace regionů v Evropské unii. Euroregiony. 2.Regionální disparity. Ukazatelé regionálních rozdílů. Strukturální ukazatelé. Srovnání regionů v Evropské unii. 3.Teorie regionálního rozvoje a regionální politiky. Regionální rozvoj a faktory v regionálním rozvoji. Teorie regionálního rozvoje. Typy a nástroje regionální politiky. 4.Vývoj regionální politiky v Evropě. Regionální politika vybraných evropských států. Hlavní mezníky ve vývoji regionální politiky EU. 5.Institucionální rámec regionální politiky EU. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů. Řízení regionální politiky na úrovni EU. 6.Nástroje regionální politiky EU. Regionální politika v Evropské unii. Finanční nástroje regionální politiky EU. 7.Regionální politika EU 2000-2006. Cíle regionální politiky. Iniciativy Společenství a inovační akce. Zaměření pomoci ze strukturálních fondů EU. 8.Organizace pomoci ze strukturálních fondů EU. Institucionální zabezpečení. Programování strukturální pomoci. 9.Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 2007-2013. Reforma politiky soudržnosti. Cíle politiky soudržnosti a iniciativy pro období 2007-2013. 10.Předvstupní nástroje v regionální politice EU. Programy Phare, ISPA a Sapard. Nástroj předvstupní pomoci IPA. 11.Regionální politika v České republice. Legislativní rámec regionální politiky. Podpora regionálního rozvoje v ČR. Koordinace hospodářské a sociální soudržnosti. 12.Fondy Evropské unie pro ČR. Programovací období 2004-2006. Programové dokumenty pro programovací období 2007-2013.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65 (65) 30
                Písemný test Písemka 25  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku