120-0311/01 – Regionální programování v EU (Neučí se)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit posluchače se základními determinanty politiky soudržnosti a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů v Evropské unii, se strukturou a obsahem programových dokumentů pro řízení regionálního rozvoje s využitím strukturálních fondů EU, s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty strukturálních fondů v ČR v období 2004 – 2006 a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty regionálního rozvoje. Posluchač je rovněž seznámen se základními přístupy a požadavky na tvorbu projektů využívajících programů strukturálních fondů v podmínkách ČR.

Povinná literatura:

1.SKOKAN, K. Regionální politika EU. Regionální programování v EU. Modul 31. Ostrava: RCCV, 2003. 2.SKOKAN, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu ČR do EU. Ostrava: Repronis, 2003. 3.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR z roku 2004. http://www.strukturalni-fondy.cz 4.Ministerstvo pro místní rozvoj. Průvodce fondy Evropské unie. Praha: MMR, 2004. 5.Ministerstvo pro místní rozvoj. Edice Strukturální fondy. Praha: MMR, 1999 – 2004. http://www.mmr.cz 6.Ministerstvo pro místní rozvoj. Česká republika v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Praha: MMR, 2003. http://www.mmr.cz 7.Ministerstvo pro místní rozvoj. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praha: MMR, 2005. http://www.mmr.cz 8.Dokumenty Evropské komise na webovských stránkách Inforegio: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm. 9.Evropská komise. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/coh esion3/cohesion3_en.htm

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Soudržnost a konvergence v EU. Základní pojmy, Hospodářská a sociální soudržnost. Územní soudržnost. Soudržnost a udržitelný růst. Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. (3. zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti) 2.Programování strukturální pomoci v EU. Zaměření pomoci pro období 2000- 2006, druhy intervencí. Legislativní rámec a základní pojmy programování v EU. 3.Logika programování strukturální pomoci. Logický rámec programování, cíle, priority opatření. Ukazatele výstupu, výsledku a dopadu. Implementace programů a hodnocení. 4.Struktura a obsah programových dokumentů. Systémy programování (národní a komunitární), jednoduchý a vícestupňový. Národní rozvojový plán, Rámec podpory společenství, Jednotný programový dokument, Operační programy regionální a sektorové, programový doplněk. 5.Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Horizontální priority (průřezová témata) v Rámci podpory Společenství ČR. Implementace horizontálních priorit v programech strukturálních fondů 2000 – 2006. Praxe a zkušenosti z hodnocení horizontálních priorit. Případové studie. 6.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (1). Národní rozvojový plán, Rámec podpory Společenství. 7.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (2). Operační programy, JPD pro Prahu a programové doplňky. (stručně všechny, i RVaMZ, podrobně ve cvičeních). 8.Implementace programů strukturálních fondů. Instituce pro řízení programů a finanční řízení. 9.Realizace programů strukturálních fondů v ČR v období 2004 – 2006 prostřednictvím projektů. Požadavky na projekty, operační manuály. 10.Fond soudržnosti. Strategie Fondu soudržnosti. Zaměření projektů a systém implementace. 11.Programy iniciativ Společenství. Struktura dokumentů pro Interreg a Equal. Inovační akce a jejich hlavní zaměření 12.Národní strategické a programové dokumenty. Struktura a obsah dokumentů. Strategie regionálního rozvoje ČR a sektorové strategie. Programy rozvoje krajů v ČR, proces tvorby dokumentů. Strategické plány rozvoje obcí a mikroregionů. 13.Budoucnost politiky soudržnosti v EU. Návrh regionální a kohezní politiky na období 2007 – 2013. Finanční perspektivy a pozice ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.