120-0312/03 – Konkurenceschopnost EU (KONEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat pojmy národní a regionální konkurenceschopnost členských států a samotné EU v globálním světě. 2. Klasifikovat teoretická východiska teritoriální konkurenceschopnosti. 3. Zhodnotit faktory, které určují konkurenceschopnost (zejména inovace, klastry, znalosti) 4. Doporučit konkrétní opatření politik v rámci EU pro zvyšování konkurenceschopnosti v souladu s lisabonským procesem. 5. Klasifikovat inovace a systémy inovací v rozvoji ekonomik. 6. Pochopit úlohu znalostní ekonomiky a informační společnosti v ekonomickém rozvoji EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Hlavním cílem předmětu je nabídnout studenům poznatky o konkurenceschopnosti členských států a samotné EU v globálním světě. Cílem předmětu je představit teoretická východiska konkurenceschopnosti, definovat faktory, které ji určují a představit konkrétní opatření v rámci EU pro její zvyšování v souladu se strategií 2020.

Povinná literatura:

KADEŘÁBKOVÁ, Anna a kol. Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha: Linde, 2008. 389 s. ISBN 978-80-86131-79-5. KLVAČOVÁ, Eva a kol. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha ICRE, 2008. 266 s. ISBN 978-80-86946-84-9. SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 181 s. ISBN 978-80-210-5656-5.

Doporučená literatura:

De GRAUWE, Paul. Dimensions of Competitiveness. Cambridge: MIT Press, 2010. 290 s. ISBN 9780262013963. IMD. World Competitiveness Yearbook 2012. Dostupné na: http://www.imd.org/research/publications/wcy/wcy_online.cfm. SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2012-2013. Geneva: WEF, 2012. Dostupné na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na cvičeních Seminární práce Písemný test

E-learning

Kurz je součástí LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Studium literatury v angličtině

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konkurenceschopnost jako fenomén 2. Teoretické aspekty konkurenceschopnosti 3. Přístupy ke konkurenceschopnosti 4. Měření konkurenceschopnosti ve světové ekonomice 5. Hlavní ekonomická centra SE (EU, USA, BRICS, N11) 6. Vývoj světové ekonomiky (prognózy a studie) 7. Postavení EU ve světové ekonomice 8. Cíle rozvoje EU, Lisabonská strategie 9. Strategie Evropa 2020, scénáře rozvoje a perspektivy vývoje 10. Hodnocení konkurenceschopnosti EU 11. Konkurenceschopnost starých a nových zemí EU 12. Konkurenceschopnost ČR 13. Konkurenceschopnost a evropský sociální model 14. Inovace a znalostní ekonomika jako prostředek zvýšení konkurenceschopnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku