120-0313/01 – Řízení rozvojových projektů v EU (RRP EU)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat problémy vhodné k řešení prostřednictvím projektů 2. Identifikovat programy EU vhodné pro financování projektů 3. Vybrat vhodnou metodiku řízení projektu. 4. Formulovat cíle projektu a jeho výstupy 5. Navrhnout strukturu členění prací, časový plán a rozpočet projektu 6. Zhodnotit proveditelnost a ekonomickou efektivnost projektu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Úloha rozvojových projektů při realizaci politik EU a možnosti jejich financování z různých zdrojů EU. Metodiky a standardy projektového řízení a světový přístup k projektovému řízení. Řízení mezinárodních projektů. Investiční rozhodování a efektivnost projektů. Plánování projektů, analýza vytvořené hodnoty a řízení rizik v projektu. Veřejné zakázky a projektové financování.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, J., B. LACKO, P. MÁCHAL a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009. 512. s. ISBN 978-80-247-2848-3. 2. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1506-0. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 392 s. ISBN 978-247-3611-2. 4. SKOKAN, K. Řízení rozvojových projektů v EU. Průvodce kurzem. Ostrava: Katedra evropské integrace VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1368-4.

Doporučená literatura:

1. DINSMORE, Paul C. a Jeannette CABANIS-BREWIN. The AMA Handbook of Project Management. 3. vyd. New York: American Management Association, 2010. 505 s. ISBN 978-0-8144-1542-9. 2. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 3. LEWIS, James P. Fundamentals of Project Management. 3. vyd. New York: AMACOM, 2007. 164 s. ISBN-13: 978-0-8144-0879-7. 4. TAUER, V. - ZEMÁNKOVÁ, H. - ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 5. Doležal, J., Lacko, B., Máchal, P. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009. 512. s. ISBN 978-80-247-2848-3. 6. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fourth ed. PMI, 2008. ISBN 978-1933-86051-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená
120-0346 RPvEU Řízení projektů v EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Projekty jako nástroje implementace strategií. 2. Metoda logického rámce. 3. Rámec projektového řízení a životní cyklus projektu. 4. Příprava projektu – inicializace. 5. Studie proveditelnosti a efektivnost projektů. 6. Plánování projektu. 7. Realizace projektů. 8. Světový přístup k projektovému řízení. 9. Informační systémy v projektovém řízení. 10.Výstavbové (investiční) projekty. 11.Obstarávání v projektovém řízení. Veřejné zakázky. 12.Projektové financování a projekty PPP. SEMINÁŘE: 1. Úvodní cvičení. Moodle. Týmy pro prezentace. Financování projektů ze SF – programy 2007-13. 2. Struktura projektové žádosti na financování ze SF. 3. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 4. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 5. Časové a ekonomické hodnocení projektů. Síťová analýza. Výpočet CPM. Vybrané ukazatele hodnocení investic.) 6. Dílčí zápočtový test Pozn.:Prezentace na přednáškách a ve dvičeních jsou prováděny částečně v angličtině

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku