120-0313/01 – Management of Development Projects in the EU (RRP EU)

Gurantor departmentDepartment of European IntegrationCredits5
Subject guarantorIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To analyze problems suitable for project management solutions 2. To identify EU programmes suitable for project financing 3. To choose appropriate methodology and standard for project management 4. To formulate projects objectives, outcomes and outputs 5. To propose work breakdown structure, schedule and project budget 6. To evaluate project feasibility, effectiveness and efficiency

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The role of development projects in the implementation of EU policies and their financing by EU funds. Methodologies and standards and world approach to project management. International project management. Investment decision making and effectiveness and efficiency of projects. Project planning, earned value analysis and project risk management. Public procurement and project financing (PPP).

Compulsory literature:

1. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fourth ed. PMI, 2008. ISBN 978-1933-86051-7. 2. European Commission. Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004. http:// europa.eu.int/comm/europeaid.

Recommended literature:

1. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 10th ed. London: Wiley, 2010, 1094 s. ISBN 978-0470-26870-3. 2. Hedeman, B. et al. Project Management Based on PRINCE2. 3rd edition. Van Haren, 2006, 252 s. ISBN 90-77212-83-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
120-0310 RPEU EU Regional Policy Recommended
120-0346 RPvEU Project management in EU Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Projekty jako nástroje implementace strategií. 2. Metoda logického rámce. 3. Rámec projektového řízení a životní cyklus projektu. 4. Příprava projektu – inicializace. 5. Studie proveditelnosti a efektivnost projektů. 6. Plánování projektu. 7. Realizace projektů. 8. Světový přístup k projektovému řízení. 9. Informační systémy v projektovém řízení. 10.Výstavbové (investiční) projekty. 11.Obstarávání v projektovém řízení. Veřejné zakázky. 12.Projektové financování a projekty PPP. SEMINÁŘE: 1. Úvodní cvičení. Moodle. Týmy pro prezentace. Financování projektů ze SF – programy 2007-13. 2. Struktura projektové žádosti na financování ze SF. 3. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 4. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 5. Časové a ekonomické hodnocení projektů. Síťová analýza. Výpočet CPM. Vybrané ukazatele hodnocení investic.) 6. Dílčí zápočtový test Pozn.:Prezentace na přednáškách a ve dvičeních jsou prováděny částečně v angličtině

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner