120-0313/02 – Management of Development Projects in the EU (RRP EU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits5
Subject guarantorIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To analyze problems suitable for project management solutions 2. To identify EU programmes suitable for project financing 3. To choose appropriate methodology and standard for project management 4. To formulate projects objectives, outcomes and outputs 5. To propose work breakdown structure, schedule and project budget 6. To evaluate project feasibility, effectiveness and efficiency

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The role of development projects in the implementation of EU policies and their financing by EU funds. Methodologies and standards and world approach to project management. International project management. Investment decision making and effectiveness and efficiency of projects. Project planning, earned value analysis and project risk management. Public procurement and project financing (PPP).

Compulsory literature:

1. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fourth ed. PMI, 2008. ISBN 978-1933-86051-7. 2. European Commission. Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004. http:// europa.eu.int/comm/europeaid.

Recommended literature:

1. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 10th ed. London: Wiley, 2010, 1094 s. ISBN 978-0470-26870-3. 2. Hedeman, B. et al. Project Management Based on PRINCE2. 3rd edition. Van Haren, 2006, 252 s. ISBN 90-77212-83-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
120-0310 RPEU EU Regional Policy Recommended
120-0346 RPvEU Project management in EU Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1.Projekty jako nástroje implementace strategií. Strategické řízení ekonomického rozvoje. Projekty ve veřejném sektoru a v řízení firem. 2.Projektový cyklus v EU a financování projektů ze strukturálních fondů. Řízení projektového cyklu. Možnosti strukturálních fondů při realizaci strategií. Požadavky na projekty financované ze strukturálních fondů. 3.Rámec projektového řízení a životní cyklus projektu. Definice projektu a projektového řízení. Klasifikace projektů. Životní cyklus projektu a jeho fáze. Procesy projektového řízení. 4.Lidé a ogranizace v projektovém řízení. Zájmové skupiny v projektu. Způsoby organizace v projektovém řízení. Manažer projektu a jeho funkce. 5.Metoda logického rámce. Analýza problémů, cílů a strategií. Matice logického rámce. 6.Inicializace projektů. Výběr projektů. 7.Studie proveditelnosti a efektivnost projektů. Obsah studie proveditelnosti. Ukazatele efektivnosti projektů. Cost benefit analýza (CBA). 8.Plánování projektů. Struktura členění prací. Časový plán. Plán zdrojů a kapacit. 9.Realizace projektů. Realizace a kontrola projektu. Uzavření projektu. Informační systém projektu. 10.Řízení investičních projektů. Klasifikace projektů a investic, investiční cyklus a jeho fáze. Činnosti a partneři v investičním procesu. Dokumentace fází investičního procesu a finanční parametry. 11.Opatřování v projektovém řízení. Opatřování dodávek v řízení projektů. Veřejné zakázky v EU. Veřejné zakázky v ČR. 12.Projektové financování. Možnosti a způsoby financování projektů. PPP - partnerství soukromého a veřejného sektoru. Koncesní smlouva a projekty BOOT. SEMINÁŘE: 1. Úvod do cvičení. Obecné a specifické požadavky na projekty financované ze SF EU 2. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 3. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 4. Matice logického rámce - metodika. Evaluace využití strukturálních fondů EU v ČR 2004 - 2006. 5. Matice logického rámce projektu - prezentace studentů. 6. Časové a ekonomické hodnocení projektů. Síťová analýza. Výpočet CPM. Vybrané ukazatele hodnocení investic. 7. Dílčí zápočtový test Pozn.:Prezentace na přednáškách a ve dvičeních jsou prováděny částečně v angličtině

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.