120-0313/03 – Řízení rozvojových projektů v EU (RRP EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity6
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat problémy vhodné k řešení prostřednictvím projektů 2. Identifikovat programy EU vhodné pro financování projektů 3. Vybrat vhodnou metodiku řízení projektu. 4. Formulovat cíle projektu a jeho výstupy 5. Navrhnout strukturu členění prací, časový plán a rozpočet projektu 6. Zhodnotit proveditelnost a ekonomickou efektivnost projektu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Úloha rozvojových projektů při realizaci politik EU a možnosti jejich financování z různých zdrojů EU. Metodiky a standardy projektového řízení a světový přístup k projektovému řízení. Řízení mezinárodních projektů. Investiční rozhodování a efektivnost projektů. Plánování projektů, analýza vytvořené hodnoty a řízení rizik v projektu. Veřejné zakázky a projektové financování.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, J., B. LACKO, P. MÁCHAL a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009. 512. s. ISBN 978-80-247-2848-3. 2. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1506-0. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 392 s. ISBN 978-247-3611-2. 4. SKOKAN, K. Řízení rozvojových projektů v EU. Průvodce kurzem. Ostrava: Katedra evropské integrace VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1368-4.

Doporučená literatura:

1. DINSMORE, Paul C. a Jeannette CABANIS-BREWIN. The AMA Handbook of Project Management. 3. vyd. New York: American Management Association, 2010. 505 s. ISBN 978-0-8144-1542-9. 2. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 3. LEWIS, James P. Fundamentals of Project Management. 3. vyd. New York: AMACOM, 2007. 164 s. ISBN-13: 978-0-8144-0879-7. 4. TAUER, V. - ZEMÁNKOVÁ, H. - ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 5. Doležal, J., Lacko, B., Máchal, P. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009. 512. s. ISBN 978-80-247-2848-3. 6. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fourth ed. PMI, 2008. ISBN 978-1933-86051-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace Projekt Testy

E-learning

Kurs je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená
120-0346 RPvEU Řízení projektů v EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Úvod do předmětu. 2. Rozvojové projekty v realizaci politik EU 3. Možnosti financování rozvojových projektů EU 4. Světový přístup k projektovému řízení 5. Metodiky a standardy projektového řízení 6. Investiční rozhodování a efektivnost projektů 7. Plánování projektů 8. Analýza vytvořené hodnoty 9. Řízení rizik v projektu 10. Veřejné zakázky v řízení projektů 11. Projektové financování a projekty PPP 12. Řízení mezinárodních projektů SEMINÁŘE: 1. Úvod do cvičení 2. Financování projektů ze strukturálních fondů EU a životní cyklus dotace 3. Příprava projektu – Projektový záměr 4. Příprava projektu – analýza a výběr vhodného dotačního titulu 5. Příprava projektu – dokumentace pro předkládání žádosti o spolufinancování projektů 6. Žádost o dotaci 7. Prezentace studentů – projektový souhrn 8. Vybrané aspekty plánování projektu v rámci zpracování žádosti o dotaci 9. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu 10. Studie proveditelnosti (podnikatelský záměr) 11. Časové a ekonomické hodnocení projektu 12. Hodnocení, realizace a monitoring projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemný test Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku