120-0315/01 – Jednotný vnitřní trh EU (JVT)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování kurzu: - bude student umět: • definovat čtyři svobody vnitřního trhu, • představit pojem duševní vlastnictví a jeho ochranu v mezinárodním měřítku, • vyjmenovat a popsat nadnárodní formy společností, • vymezit společensky odpovědnou firmu, - bude student schopen: • podnikat na jednotném vnitřním trhu, • být zaměstnáni na jednotném vnitřním trhu, • hájit svá práva spotřebitele či zaměstnance na jednotném vnitřním trhu, - student získá: • orientaci ve fungování jednotného vnitřního trhu, • představu o aktivitách společensky odpovědné firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je završit znalosti studenta v oblasti jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Kurs začíná seznámením s historickým vývojem utváření jednotného vnitřního trhu a principy jeho fungování. Stěžejní část kurzu se zaměřuje na tzv. základní ekonomické svobody, tj. na volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pozornost je dále věnována evropským formám obchodních společností, jakož i dodržování pravidel hospodářské soutěže, ale i ochraně práv duševního vlastnictví a ochraně spotřebitele na jednotném vnitřním trhu. V předmětu budou rovněž diskutovány právní aspekty podnikání na vnitřním trhu.

Povinná literatura:

DRASTÍKOVÁ, Jana a Magdaléna KUBEČKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb jak zdolat všechny překážky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 108 s. ISBN 978-80-248-1903-7. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-180-2. STEHLÍK, Václav, Ondřej HAMUĽÁK a Michalo PETR. Praktikum práva Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. 284 s. ISBN 978-80-87576-09-0.

Doporučená literatura:

CIHELKOVÁ, Eva et al. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2011, 336 s. ISBN 978-80-245-1835-0. JOKLOVÁ, Kateřina et al. Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU. 1. vyd. Praha: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2008. 81 s. ISBN 978-80-254-2806-1. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Leges, 2010. 304 s. ISBN 978-80-87212-60-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou kontrolovány formou zkoušky.

E-learning

Systém Moodle.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. 2. Etapy budování jednotného vnitřního trhu EU. Charakteristika a principy fungování JVT. 3. Volný pohyb zboží. 4. Volný pohyb služeb. 5. Volný pohyb kapitálu a plateb. 6. Volný pohyb osob (volný pohyb občanů EU, volný pohyb pracovníků/osob hledajících práci). 7. Volný pohyb osob (volný pohyb FO a PO při realizaci svobody usazování a realizaci volného pohybu služeb). 8. Právo obchodních společností, evropská společnost. 9. Společenská odpovědnost firem. 10. Ochrana hospodářské soutěže v EU. 11. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví v rámci JVT I. 12. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví v rámci JVT II. 13. Ochrana spotřebitele na JVT I. 14. Ochrana spotřebitele na JVT II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku