120-0316/01 – Měnová politika EU (MP EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Dvoroková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti měnové politiky EU 2. Objasnit zásadní události významné pro vývoj měnové spolupráce v Evropě 3. Vyhodnotit předpoklady nutné pro měnovou integraci v rámci EU 4. Analyzovat současný stav fungování evropské měnové unie 5. Formulovat perspektivy fungování evropské měnové unie 6. Vysvětlit hlavní přínosy měnové integrace v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V průběhu výuky bude posluchač seznámen s vývojem evropské měnové integrace a formováním evropské měnové unie. Výklad geneze měnové integrace od prvních měnových unií z 19. století, přes vznik Evropského měnového systému a následně vytvoření eurozóny poskytne základy pro analýzu ekonomických důsledků společné měny. Předmět se bude zabývat zejména institucionálním pohledem na evropskou měnovou integraci - právním rámcem evropské měnové unie a rolí Evropské centrální banky. Problematika měnové integrace bude doplněna otázkami koordinace fiskálních politik nezbytné pro vytvoření úplné (komplexní) hospodářské a měnové unie. V předmětu bude diskutován taktéž proces integrace finančních trhů v EU a pohled na eurozónu zvenčí, tedy její postavení ve světové ekonomice.

Povinná literatura:

DĚDEK, Oldřich. 2014. Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny. Praha: Linde Praha. Monografie (Linde). ISBN 978-80-720-1933-5. GRAUWE, Paul de. 2016. Economics of Monetary Union. 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 280 s. ISBN 978-01-987-3987-6. LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a kol. Euro: ano/ne? Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-87197-26-4.

Doporučená literatura:

DYSON, Kenneth and Martin MARCUSSEN. Central Banks in the Age of the Euro: Europeanization, Convergence and Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-921823-3. EICHENGREEN, Barry. Globalizing capital: a history of the international monetary system. New Jersey: Princeton University Press, 2008. ISBN 978-0-691-13937-1. PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: Ekonomika - Měna - Hospodářská politika. Praha: Agentura KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Počátky evropské měnové integrace. Hlavní a první měnové unie v Evropě z období 19. – 20. století. Měnová spolupráce v poválečném období. Koncepce měnové spolupráce zemí EHS. Wernerův plán. Měnový had. 2. Evropský měnový systém. Vznik EMS a jeho cíle. Zásadní prvky EMS. Význam a zhodnocení fungování EMS. Evropská měnová jednotka ECU. Kurzový a úvěrový mechanismus EMS. 3. Teorie optimální měnové oblasti. Základní charakteristika Mundellova modelu. Asymetrické šoky a jejich vliv na ekonomické prostředí. Mechanismy automatického obnovení rovnováhy. Náklady a přínosy společné měny. Aplikace teorie OCA na EU. 4. Koncepce a příprava HMU. Význam a obsah Delorsovy zprávy. Maastrichtská dohoda a její význam pro měnovou integraci ES. Konvergenční kritéria – legislativní rámec a jejich charakteristika. Plnění konvergenčních kritérií v EU. 5. Druhá a třetí etapa vytváření HMU. Evropský měnový institut a jeho hlavní úkoly. Vznik a technické náležitosti nové měny. Fáze třetí etapy a jejich charakteristika. Proces zavádění nové měny - hotovostní a bezhotovostní euro. 6. Právní základ jednotné měnové politiky. Právní úprava společné měnové politiky. Primární a sekundární prameny evropského měnového práva. Zásady jednotné měnové politiky. Pravomoci ECB dle Smlouvy o ES. Právní režim, hlavní cíle a úkoly ESCB. 7. Evropská centrální banka. Vznik a význam ECB. Organizační struktura ECB. Základní kapitál ECB. Nezávislost ECB. Definice nezávislosti dle Smlouvy o ES. Základní principy nezávislosti ESCB. Praktické účinky nezávislosti ECB. 8. Strategie měnové politiky ECB. Možné strategie v rámci přípravných prací na třetí etapě HMU a podmínky pro výběr vhodné měnové strategie ECB. Základní prvky měnové strategie ECB. Definice cenové stability. Pilíře měnové strategie. 9. Nástroje měnové politiky ECB. Operační rámec eurosystému a hlavní kategorie nástrojů. Operace na volném trhu, stálé facility a povinné minimální rezervy. Charakteristika a význam. Základní úrokové sazby ECB. Využití nástrojů měnové politiky ECB v praxi. 10. Monetární a fiskální politika v měnové unii. Centrální bankovnictví a ekonomické šoky. Fiskální politika a teorie optimální měnové oblasti. Případ centralizace a decentralizace státních rozpočtů v měnové unii. Důsledky pro země v evropské měnové unii. 11. Institucionální rámec fiskálních politik v EU. Nástroje koordinace fiskálních politik dle primárního práva ES. Fiskální konvergenční kritéria. Pakt stability a růstu (PSR). Programy stability a konvergence. Rozhodovací mechanismus PSR. Sankční právní nástroje. Plnění PSR a návrhy na jeho reformu. 12. Postavení zemí EU nezapojených do měnové unie. Kurzový mechanismus ERM II. Kurzové konvergenční kritérium. Strategie přistoupení nových členských zemí k eurozóně. Institucionální rámec přistoupení k eurozóně. 13. Integrace finančních trhů v EU. Podstata integrace FT a její význam pro fungování měnové unie. Stupeň integrace FT v EU. Institucionální rámec integrace FT. Platební systémy v eurozóně. 14. Euro jako mezinárodní měna. Hlavní faktory podmiňující rozvoj eura jako mezinárodní měny. Využití eura na mezinárodních trzích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku