120-0316/01 – EU Monetary Policy (MP EU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits5
Subject guarantorIng. Kateřina Dvoroková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Boris Navrátil, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To define basic concepts from the field of the monetary policy of the EU 2. To clarify fundamental events important for development of monetary cooperation in Europe 3. To assess necessary expectations for monetary integration within the EU framework 4. To analyse the present state of European Monetary Union functioning 5. To formulate perspectives of European Monetary Union functioning 6. To explain main benefits of monetary integration in the EU

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of the course is to acquaint students with the major historical phases of the monetary integration proces in Europe and equip students with the theories underlying European Monetary Union. Topics covered include the institutional and legal framework of EU monetary policy, evaluation and debate on the main issues related to the launch of the euro and discussion the problem of fiscal politics coordination in monetary union. The course also deals with the influence of the European Monetary Union on the Czech Republic and other accession countries. In the subject there will be discussed also the process of EU financial markets integration and the view from outside the euro area, i.e. its position in the global economy.

Compulsory literature:

BALDWIN, Richard and Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. New York: McGraw Hill, 2009. ISBN 978-0-077-12163-1. EICHENGREEN, Barry. Globalizing capital: a history of the international monetary system. New Jersey: Princeton University Press, 2008. ISBN 978-0-691-13937-1. GRAUWE, Paul de. 2016. Economics of Monetary Union. 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 280 s. ISBN 978-01-987-3987-6.

Recommended literature:

DYSON, Kenneth and Martin MARCUSSEN. Central Banks in the Age of the Euro: Europeanization, Convergence and Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-921823-3. FUHRER, Jeffrey C. Understanding Inflation and the Implications for Monetary Policy: A Phillips Curve Retrospective. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-01363-5. HIERONYMI, Otto. Globalization and the Reformo f the International Banking and Monetary System. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-23530-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Počátky evropské měnové integrace. Hlavní a první měnové unie v Evropě z období 19. – 20. století. Měnová spolupráce v poválečném období. Koncepce měnové spolupráce zemí EHS. Wernerův plán. Měnový had. 2. Evropský měnový systém. Vznik EMS a jeho cíle. Zásadní prvky EMS. Význam a zhodnocení fungování EMS. Evropská měnová jednotka ECU. Kurzový a úvěrový mechanismus EMS. 3. Teorie optimální měnové oblasti. Základní charakteristika Mundellova modelu. Asymetrické šoky a jejich vliv na ekonomické prostředí. Mechanismy automatického obnovení rovnováhy. Náklady a přínosy společné měny. Aplikace teorie OCA na EU. 4. Koncepce a příprava HMU. Význam a obsah Delorsovy zprávy. Maastrichtská dohoda a její význam pro měnovou integraci ES. Konvergenční kritéria – legislativní rámec a jejich charakteristika. Plnění konvergenčních kritérií v EU. 5. Druhá a třetí etapa vytváření HMU. Evropský měnový institut a jeho hlavní úkoly. Vznik a technické náležitosti nové měny. Fáze třetí etapy a jejich charakteristika. Proces zavádění nové měny - hotovostní a bezhotovostní euro. 6. Právní základ jednotné měnové politiky. Právní úprava společné měnové politiky. Primární a sekundární prameny evropského měnového práva. Zásady jednotné měnové politiky. Pravomoci ECB dle Smlouvy o ES. Právní režim, hlavní cíle a úkoly ESCB. 7. Evropská centrální banka. Vznik a význam ECB. Organizační struktura ECB. Základní kapitál ECB. Nezávislost ECB. Definice nezávislosti dle Smlouvy o ES. Základní principy nezávislosti ESCB. Praktické účinky nezávislosti ECB. 8. Strategie měnové politiky ECB. Možné strategie v rámci přípravných prací na třetí etapě HMU a podmínky pro výběr vhodné měnové strategie ECB. Základní prvky měnové strategie ECB. Definice cenové stability. Pilíře měnové strategie. 9. Nástroje měnové politiky ECB. Operační rámec eurosystému a hlavní kategorie nástrojů. Operace na volném trhu, stálé facility a povinné minimální rezervy. Charakteristika a význam. Základní úrokové sazby ECB. Využití nástrojů měnové politiky ECB v praxi. 10. Monetární a fiskální politika v měnové unii. Centrální bankovnictví a ekonomické šoky. Fiskální politika a teorie optimální měnové oblasti. Případ centralizace a decentralizace státních rozpočtů v měnové unii. Důsledky pro země v evropské měnové unii. 11. Institucionální rámec fiskálních politik v EU. Nástroje koordinace fiskálních politik dle primárního práva ES. Fiskální konvergenční kritéria. Pakt stability a růstu (PSR). Programy stability a konvergence. Rozhodovací mechanismus PSR. Sankční právní nástroje. Plnění PSR a návrhy na jeho reformu. 12. Postavení zemí EU nezapojených do měnové unie. Kurzový mechanismus ERM II. Kurzové konvergenční kritérium. Strategie přistoupení nových členských zemí k eurozóně. Institucionální rámec přistoupení k eurozóně. 13. Integrace finančních trhů v EU. Podstata integrace FT a její význam pro fungování měnové unie. Stupeň integrace FT v EU. Institucionální rámec integrace FT. Platební systémy v eurozóně. 14. Euro jako mezinárodní měna. Hlavní faktory podmiňující rozvoj eura jako mezinárodní měny. Využití eura na mezinárodních trzích.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.