120-0316/02 – Měnová politika EU (MP EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Dvoroková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti měnové politiky EU 2. Objasnit zásadní události významné pro vývoj měnové spolupráce v Evropě 3. Vyhodnotit předpoklady nutné pro měnovou integraci v rámci EU 4. Analyzovat současný stav fungování evropské měnové unie 5. Formulovat perspektivy fungování evropské měnové unie 6. Vysvětlit hlavní přínosy měnové integrace v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V průběhu výuky bude posluchač seznámen s vývojem evropské měnové integrace a formováním evropské měnové unie. Výklad geneze měnové integrace od prvních měnových unií z 19. století, přes vznik Evropského měnového systému a následně vytvoření eurozóny poskytne základy pro analýzu ekonomických důsledků společné měny. Předmět se bude zabývat zejména institucionálním pohledem na evropskou měnovou integraci - právním rámcem evropské měnové unie a rolí Evropské centrální banky. Problematika měnové integrace bude doplněna otázkami koordinace fiskálních politik nezbytné pro vytvoření úplné (komplexní) hospodářské a měnové unie. V předmětu bude diskutován taktéž proces integrace finančních trhů v EU a pohled na eurozónu zvenčí, tedy její postavení ve světové ekonomice.

Povinná literatura:

DĚDEK, Oldřich. 2014. Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny. Praha: Linde Praha. Monografie (Linde). ISBN 978-80-720-1933-5. GRAUWE, Paul de. 2016. Economics of Monetary Union. 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 280 s. ISBN 978-01-987-3987-6. LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a kol. Euro: ano/ne? Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-87197-26-4.

Doporučená literatura:

DYSON, Kenneth and Martin MARCUSSEN. Central Banks in the Age of the Euro: Europeanization, Convergence and Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-921823-3. EICHENGREEN, Barry. Globalizing capital: a history of the international monetary system. New Jersey: Princeton University Press, 2008. ISBN 978-0-691-13937-1. PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: Ekonomika - Měna - Hospodářská politika. Praha: Agentura KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na cvičeních Seminární práce

E-learning

Kurz je součástí LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Studium literatury v angličtině

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Počátky evropské měnové integrace 2. Evropský měnový systém 3. Teorie optimální měnové oblasti 4. Vznik evropské měnové unie 5. Institucionální a právní rámec evropské měnové unie 6. Strategie měnové politiky ECB 7. Cíle a nástroje měnové politiky ECB 8. Regulace a bankovní dohled v EU a role ECB 9. Monetární a fiskální politika v měnové unii 10.Finanční integrace v měnové unii 11. Měnová politika zemí EU nezapojených do měnové unie 12. Postavení EMU a společné měny euro ve světové ekonomice CVIČENÍ 1. Měnové integrace a Evropský měnový systém 2. Teorie OCA: technické aspekty zavedení eura 3. Evropská měnová unie 4. Měnová politika ECB 5. Finanční integrace v EU a projekt Evropské bankovní unie 6. Kandidátské země na vstup do eurozóny a postavení eura v mezinárodním měnovém systému

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku