120-0317/01 – Odborný seminář Aktuální otázky evropské integrace (AOEI)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat problémy evropské integrace 2. Vysvětlit přístupy evropských institucí k řešení problémů evropské integrace 3. Posoudit a interpretovat evropské politiky.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí získaných během studia a věnuje se především aktuálním otázkám evropské integrace. Je zaměřen na následující oblasti: Konkurenceschopnost EU Jednotný vnitřní trh EU Politika hospodářské a sociální sodržnosti EU Měnová politika EU Obchodní politika EU Daňová a sociální politika v EU Globalizace a mezinárodní organizace Řízení rozvojových projektů v EU Aktuální otázky ve světové integraci Aktuální vývoj a strategie hospodářské politiky vyspělých světových ekonomik. V rámci semináře mohou být diskutovány vybrané okruhy ke státní závěrečné zkoušce.

Povinná literatura:

BALÁŽ , Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint dva, 2010. 546 s. ISBN 978-80-89393-18-3. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR. Historie a současnost (1945-2008). Praha: C. H. Beck, 2009. 246s. ISBN 978-80-7400-128-4. KUČEROVÁ, Irah. Hospodářské politiky v kontextu vývoje EU. Praha: Karolinum, 367 s. ISBN 9788024616285. ZLÝ, Bohumír. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. 284 s. ISBN 978-80-7399-719-9.

Doporučená literatura:

BALÁŽ , Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint dva, 2010. 546 s. ISBN 978-80-89393-18-3. CIHELKOVÁ, Eva et al. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Praha: Nakladatelství Oeconomica.334 s. ISBN 978-80-245-1835-0. DABROWSKI, Marek a Maryla MALISZEWSKA. EU Eastern Neighborhood. New York: Springer, 2011. 200 s. ISBN 978-3-642-21092-1. DVOROKOVÁ, K., KOVÁŘOVÁ, J. a M. ŠULGANOVÁ. Ekonomické modelování konvergence ekonomické a cenové úrovně. Ostrava: Moravapress, s. r. o. 112 s. ISBN 978-80-248-2543-4. KŐNIG, Petr et al. Rozpočet a politiky Evropské unie. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9. LACINA, Lubor a Jan OSTŘÍŽEK et al. Učebnice evropské integrace. Barrister & Principal, o. S., 2011. 468 s. ISBN 978-80-87474-31-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích Kontrolní test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1.Úvod do předmětu 2.Teorie integračních procesů. Aktuální otázky ve světové integraci. 3.Právní základy EU. 4.Hospodářská politika EU. 5.Jednotný vnitřní trh a podpora podnikání v EU. 6.Konkurenceschopnost EU. 7.Projektový a dotační management v EU. 8.Politika soudržnosti v EU a ČR. 9.Měnová politika EU. 10.Bankovnictví v EU. 11.Společná obchodní politika EU. 12.Bezpečnostní a obranná politika EU. 13.Globalizace, mezinárodní organizace a vztahy EU s rozvojovými zeměmi. 14.Závěr, diskuze k aktuálním otázkám evropské integrace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  43
Rozsah povinné účasti: Zápočtový test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku