120-0318/01 – Regionální programování v EU A (Neučí se)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit posluchače s principy strategického plánování a programování v regionálním a místním rozvoji, se strukturou a obsahem programových dokumentů pro řízení regionálního rozvoje s využitím strukturálních fondů EU, s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty strukturálních fondů v ČR v období 2004 – 2006 a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty regionálního rozvoje.

Povinná literatura:

1.K. Skokan: Regionální programování v EU. Ostrava: VŠB-TU, Fakulta ekonomická, 2004. 2.Ministerstvo pro místní rozvoj: Průvodce fondy Evropské unie. Praha: MMR, 2004. 3.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR z roku 2004. http://www.strukturalni-fondy.cz 4.Edice Strukturální fondy. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha. http://www.mmr.cz 5.Dokumenty Evropské komise na webovských stránkách Inforegio: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu. Lisabonská strategie rozvoje EU. 2.Rozvoj EU a sociálně ekonomická soudržnost. Nové partnerství pro soudržnost. 3. zpráva o sec. ek- soudržnosti. 3.Konkurenceschopnost EU a faktory jejího růstu.Inovace a klastry v regionálním rozvoji. 4. Strategický management rozvoje území. Regionální rozvoj. Region jako subjekt řízení. 5.Programování regionální a strukturální pomoci v EU. Zaměření strukturální pomoci. Legislativní rámec a základní pojmy programování v EU. Systém programových dokumentů regionální politiky EU. Programové systémy, druhy a typy programových dokumentů, struktura a obsah. 6.Logika programování strukturální pomoci. Logický rámec programování, cíle, priority opatření. Ukazatele výstupu, výsledku a dopadu. Implementace programů a hodnocení. 7.Institucionální a implementační rámec programů. Instituce pro řízení a implementaci programů. Finanční řízení a kontrola. Publicita a monitorování. 8.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (1). Národní rozvojový plán a Rámec podpory Společenství. 9.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (2). Operační programy a jednotné programové dokumenty. 10.Fond soudržnosti. Strategie Fondu soudržnosti. Zaměření projektů a systém implementace. Programy iniciativ Společenství. Struktura dokumentů pro Interreg a Equal. Inovační akce a jejich hlavní zaměření. 11. Řízení rozvojových projektů. Základní pojmy projektového řízení. Metoda logického rámce, studie proveditelnosti a investiční projekty. 12. Realizace programů strukturálních fondů v ČR prostřednictvím projektů. Požadavky na projekty. 13. Programování strukturální pomoci v EU 2007 - 2013. 14. Národní strategické a programové dokumenty. Struktura a obsah dokumentů. Strategie regionálního rozvoje ČR a sektorové strategie. Programy rozvoje krajů v ČR, proces tvorby dokumentů. Strategické plány rozvoje obcí a mikroregionů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku