120-0319/01 – Praktická hospodářská politika (Neučí se)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Aplikovat hlavní teoretické směry hospodářské politiky na vybranou skupinu zemí (USA, Velká Británie, SRN, Francie, Japonsko a Švédsko) a zobrazit hospodářsko-politický vývoj v těchto zemích od 30. let 20. st. až do současnosti s ohledem na hlavní tvůrce hospodářské politiky, jejich nástroje a cíle zaměřené na průběh ekonomických reforem v jednotlivých zemích.

Povinná literatura:

1. Urban, L.: Praktická hospodářská politika. Praha: VŠE 1995. ISBN 80-7079- 941-2. 2. Duben, R.: Stát blahobytu. Praha: VŠE 1994. ISBN 80-7079-016-4. 3. Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů I. Praha: VŠE 2000. ISBN 80-7079-994-3. 4. Cihelková, E., Křížková, J., Kunešová, H., Martinčík, D.: Světová ekonomika– nové jevy a perspektivy. Praha: C. H. Beck 2001. ISBN 80-7179-311- 5. Kučerová, I. Ekonomiky členských států Evropské unie. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0650-X 6.Wilson, J. Q.: Jak se vládne v USA. Victoria Publishing 1995. ISBN 80-85605- 7. Cihelková, E., Holub, A., Jakš, J.: USA, Japonsko, SRN. Praha: VŠE 1998. ISBN 80-7079-952-8. 8. Cihelková, E.: Aktuální otázky světové ekonomiky. Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce na prhu nového tisíciletí. Praha: VŠE, 1996 9. Irsko – nenápadný premiant. Mezinárodní politika č. 10-99. 10. www.whitehouse.gov 11. www.bankofengland.co.uk 12. www.pm.gov.uk 13. www.bundesbank.de 14. www.irlgov.ie 15. www.sweden.gov.se

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu Praktická hospodářská politika;(vstup do problematiky, základy PHP, zdroje a mezníky ve vývoji PHP). 2. Hospodářská politika USA po Velké Depresi až do konce 90. let 20. století; program New Deal, STOP-GO politika, přehled hlavních ekonomických programů amerických prezidentů, reaganomika). 3. Hospodářská politika USA za vlády G. Bushe, jun. na počátku 21. století; (vládní kabinet za vlády J. Bushe, jun., program Bushovy vlády z roku 2001, plán americké vlády přijatý v roce 2003 na podporu ekonomiky, vývoj hlavních makroekonomických agregátů americké ekonomiky, veřejné finance a státní rozpočet, monetární politika Fedu). 4. Hospodářská politika Velké Británie v období po Velké Depresi až do konce 90. let 20.století;(systém státního intervencionismu, koncepce státu blahobytu, STOP-GO politika za vlády M. Thatcherové, hospodářská praxe J. Majora). 5. Hospodářská politika Velké Británie za vlády T. Blaira na počátku 21. století; (institucionální zabezpečení Blairovy vlády, vládní program z roku 1998-New Deal, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, veřejné finance a státní rozpočet, monetární politika The Bank of England). 6. Irská republika a její hospodářská praxe;(problematika „keltského tygra“, hlavní opatření irské vlády v posledním desetiletí, Irsko a Evropská unie). 7. Hospodářská politika Německa po Velké Depresi až do konce 90. let 20. století; (centrálně řízená ekonomika v období nacismu, Erhardova reforma, koncepce sociálně tržního hospodářství, ordoliberalismus, keynesiánský a konzervativní obrat v hospodářské politice Německa, vliv sjednocení NDR a NSR na celkovou ekonomiku a její jednotlivé oblasti a regiony). 8. Současné problémy německé ekonomiky a hospodářská opatření Schroederovy vlády;(vládní kabinet G. Schroedera po roce 2002, ekonomický program Schroederovy vlády,Hartzův plán na snížení nezaměstnanosti, veřejné finance a státní rozpočet, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, postavení Bundesbanky v systému Evropských centrálních bank, Německo a EU). 9. Indikativní plánování;(obecně o indikatívním plánování, zkušenosti s indikativním plánováním ve Francii a Japonská praxe indikativního plánování). 10. Aktuální problémy francouzské ekonomiky a přístupy k jejich řešení; (vymezení pravomocí prezidenta (v oblasti ekonomické) a předsedy vlády a jejich jednotlivých členů, vládní opatření ke snížení nezaměstnanosti v zemi, daňová reforma, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, veřejné finance a státní rozpočet, Francie a EU). 11. Japonská hospodářská praxe v posledním desetiletí; (příčiny problémů japonské ekonomiky za poslední desetiletí, „vládní balíčky“ a politika Bank of Japan zaměřená na podporu japonské ekonomiky, J. Koizumi a strukturální reforma v Japonsku, vývoj hlavních makroekonomických agregátů). 12. Koncepce státu blahobytu v podání švédského modelu;(skandinávský model státu blahobytu-obecně, švédský model státu blahobytu-hlavní znaky, rysy a principy). 13. Švédská hospodářská praxe za vlády G. Perssona;(vládní strategie a program z roku 2002, reforma sociálního a zdravotního systému, daňový systém, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, veřejné finance a státní rozpočet, monetární politika švédské centrální banky, Švédsko a EU. 14. Závěr k předmětu PHP.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.