120-0319/01 – Practical Economic Policy (Neučí se)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The aim of this course is to apply main theoretic directions (stream) of economic policy to specific group of countries eg. USA, Great Britain, Ireland, Germany, France, Japan and Sweden and to display economic and political development in these countries from 30ths of 20th century (great economic depression) until present (beginning of 21st century)with reference to main former of economic policy, their tools and goals aimed to a process of economic reform in each single countries.

Compulsory literature:

World Wide Web: 1.Central Intelligence Agencies. http://www.cia.gov/ 2. The White House. http://www.whitehouse.gov/ 3. The Federal Reserve System. http://www.federalreserve.gov/ 10 Downing Street. http://www.number-10.gov.uk/output/Page1.asp 4. The Bank of England. http://www.bankofengland.co.uk/Links/setframe.html HM Treasury. http://www.hm-treasury.gov.uk/ 5. New deal. http://www.newdeal.gov.uk/ 6. Federal Statistical Office Germany. http://www.destatis.de/themen/e/thm_foreign.htm 7. The Government Offices of Sweden. http://www.sweden.gov.se/pressandinfo/press_publ.htm

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu Praktická hospodářská politika;(vstup do problematiky, základy PHP, zdroje a mezníky ve vývoji PHP). 2. Hospodářská politika USA po Velké Depresi až do konce 90. let 20. století; program New Deal, STOP-GO politika, přehled hlavních ekonomických programů amerických prezidentů, reaganomika). 3. Hospodářská politika USA za vlády G. Bushe, jun. na počátku 21. století; (vládní kabinet za vlády J. Bushe, jun., program Bushovy vlády z roku 2001, plán americké vlády přijatý v roce 2003 na podporu ekonomiky, vývoj hlavních makroekonomických agregátů americké ekonomiky, veřejné finance a státní rozpočet, monetární politika Fedu). 4. Hospodářská politika Velké Británie v období po Velké Depresi až do konce 90. let 20.století;(systém státního intervencionismu, koncepce státu blahobytu, STOP-GO politika za vlády M. Thatcherové, hospodářská praxe J. Majora). 5. Hospodářská politika Velké Británie za vlády T. Blaira na počátku 21. století; (institucionální zabezpečení Blairovy vlády, vládní program z roku 1998-New Deal, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, veřejné finance a státní rozpočet, monetární politika The Bank of England). 6. Irská republika a její hospodářská praxe;(problematika „keltského tygra“, hlavní opatření irské vlády v posledním desetiletí, Irsko a Evropská unie). 7. Hospodářská politika Německa po Velké Depresi až do konce 90. let 20. století; (centrálně řízená ekonomika v období nacismu, Erhardova reforma, koncepce sociálně tržního hospodářství, ordoliberalismus, keynesiánský a konzervativní obrat v hospodářské politice Německa, vliv sjednocení NDR a NSR na celkovou ekonomiku a její jednotlivé oblasti a regiony). 8. Současné problémy německé ekonomiky a hospodářská opatření Schroederovy vlády;(vládní kabinet G. Schroedera po roce 2002, ekonomický program Schroederovy vlády,Hartzův plán na snížení nezaměstnanosti, veřejné finance a státní rozpočet, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, postavení Bundesbanky v systému Evropských centrálních bank, Německo a EU). 9. Indikativní plánování;(obecně o indikatívním plánování, zkušenosti s indikativním plánováním ve Francii a Japonská praxe indikativního plánování). 10. Aktuální problémy francouzské ekonomiky a přístupy k jejich řešení; (vymezení pravomocí prezidenta (v oblasti ekonomické) a předsedy vlády a jejich jednotlivých členů, vládní opatření ke snížení nezaměstnanosti v zemi, daňová reforma, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, veřejné finance a státní rozpočet, Francie a EU). 11. Japonská hospodářská praxe v posledním desetiletí; (příčiny problémů japonské ekonomiky za poslední desetiletí, „vládní balíčky“ a politika Bank of Japan zaměřená na podporu japonské ekonomiky, J. Koizumi a strukturální reforma v Japonsku, vývoj hlavních makroekonomických agregátů). 12. Koncepce státu blahobytu v podání švédského modelu;(skandinávský model státu blahobytu-obecně, švédský model státu blahobytu-hlavní znaky, rysy a principy). 13. Švédská hospodářská praxe za vlády G. Perssona;(vládní strategie a program z roku 2002, reforma sociálního a zdravotního systému, daňový systém, vývoj hlavních makroekonomických agregátů, veřejné finance a státní rozpočet, monetární politika švédské centrální banky, Švédsko a EU. 14. Závěr k předmětu PHP.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.