120-0330/01 – European Union (EU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To classify the stages of the international economic integration. 2.To identify the crucial integration tendencies in Europe. 3.To describe the development and the present situation of European integration processes (EU). 4.To apply the knowledge for the interpretation of the present situation in the EU.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is to acquaint students with the basic developmental tendencies of the European integration processes, especially with the concepts, forms and objectives of integration in the European Union and the current issues related to the membership of the Czech Republic. At the same time, the course should create an initial information base for studying the economic, social and political aspects of integration processes in the European megaregion and prepare students for the study of specialized subjects focusing on more detailed aspects of European integration.

Compulsory literature:

BEREND, Ivan T. The History of European Integration: A new perspective. New York: Routledge, 2016. ISBN-10: 1138654914; ISBN-13: 978-1138654914. EL-AGRAA, Ali. The European Union Illuminated. Its Nature, Importance and Future. Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-53364-7.

Recommended literature:

BALDWIN, Robert and Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. Fifth edition. London: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0-07-716965-7. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union http://europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm FALEG, Giovanni. The EU's Common Security and Defence Policy: Learning Communities in International Organizations. Palgrave Macmillan, Springer, 2016. ISBN 3319413066, 9783319413068. KEMELAY, D., PETERSON, J. and R. CORBETT. The European Union: How does it work? Fourth edition. Oxford university Press, 2015. ISBN 978-0-19-968537-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a formy realizace mezinárodní ekonomické integrace. 2.Vymezení stupňů ekonomické integrace. Současný stav integrovanosti evropského kontinentu. 3.Modely (paradigmata) evropského integračního procesu, etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po roce 1945. 4.Geneze Evropské unie, integrační koncepce. Právní základy EU - charakteristika komunitárního práva. 5.Struktura a funkce orgánů a institucí Evropské unie. 6.Financování integračních aktivit Evropské unie - společný rozpočet. Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. 7.Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na JVT Unie. Základní principy ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 8.Integrovaný agrární trh, charakteristika společných, sektorových a koordinovaných hospodářských politik v Unii. 9.Základní principy hospodářské a sociální soudržnosti v EU - regionální politika, průmyslová politika, sociální politika, ochrana životního prostředí. 10.Koncepce přechodu EU k hospodářské a měnové unii, úloha konvergenčních kritérií. Organizační a kapitálové zajištění hospodářské a měnové unie, monetární politika Evropské centrální banky. 11.Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 12.Politické, ekonomické a institucionální problémy spojené s rozšiřováním EU o země střední, severovýchodní a jižní Evropy. 13.Česko v procesu přibližování k Evropské unii. Negociační proces, přistoupení Česka k EU, pozitiva a negativa našeho členství v Unii. 14.Možnosti budoucího vývoje integrace v EU. Problémy přechodu EU k politické integraci.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner