120-0330/05 – Evropská unie (EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Klasifikovat stupně mezinárodní ekonomické integrace 2.Identifikovat rozhodující integrační trendy v Evropě 3.Popsat vývoj a současnou situaci evropských integračních procesů (EU). 4.Aplikovat poznatky při hodnocení současné situace v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi evropských integračních procesů, zejména s koncepcí, formami a cíli integrace v Evropské unii a aktuální problematikou související se členstvím České republiky. Předmět má současně vytvořit výchozí informační základnu pro studium hospodářských, sociálních a politických aspektů integračních procesů v evropském megaregionu a připravit studenty pro studium specializovaných předmětů zaměřených na detailnější aspekty evropské integrace.

Povinná literatura:

LACINA, L., STREJČEK, P., BLÍŽKOVSKÝ P. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-104-9. NAVRÁTIL, B., KAŇA, R., ZLÝ, B. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: BALDWIN, R.; WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. EL-AGRAA, Ali. The European Union Illuminated. Its Nature, Importance and Future. Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-53364-7. FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie – Lisabonská smlouva. Dostupné na: http://www.euroskop.cz/gallery/2/737-ls_pbtisk.pdf WEISS, Tomáš. Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2381-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

-

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Závěrečný zápočtový test – obsah zápočtu je vymezen danou literaturou a programem přednášek. Zápočtového testu se ve vyhlášených termínech účastní i studenti s individuálním studijním plánem, podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení min. 51% bodového hodnocení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Základní integrační metody a vybrané formy realizace mezinárodní ekonomické integrace. 2. Vymezení stupňů ekonomické integrace. Aktuální stav integračního procesu na evropském kontinentu, předsednictví Rady EU. 3. Modely (paradigmata) evropského integračního procesu, klíčové etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po roce 1945 do současnosti. 4. Geneze Evropské unie, integrační koncepce. Právo Evropské unie – základní charakteristika, vývoj, aktuální stav. 5. Instituce a orgány Evropské unie – struktura, funkce rozhodovací procesy. 6. Společný rozpočet Evropské unie – roční rozpočty, víceletý finanční rámec. Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. 7. Vnitřní trh Evropské unie - volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Základní principy ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 8. Charakteristika a aktuální vývoj klíčových společných hospodářských politik Evropské unie. 9. Základní principy hospodářské a sociální soudržnosti v EU, sdílené a doplňující kompetence EU ve vybraných oblastech hospodářských politik. 10. Vznik, vývoj a aktuální stav hospodářské a měnové unie (EMU). Organizační a kapitálové zajištění hospodářské a měnové unie, monetární politika Evropské centrální banky. 11. Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 12. Politické, ekonomické a institucionální problémy spojené s rozšiřovacím procesem Evropské unie. Kandidátské země, potenciální kandidátské země. 13. Česká republika jako členský stát Evropské unie. Přístupový proces, současná situace, pozitiva a negativa našeho členství v Unii. 14. Možné scénáře budoucího vývoje integrace v EU. Problémy přechodu EU k politické integraci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Zápočtový test Písemka 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku