120-0332/01 – Globalizace a mezinárodní organizace (GMO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět procesu globalizace a jeho širším souvislostem ve světové ekonomice, ostatních sférách společnosti. 2. Pochopit význam a postavení hlavních účastníků procesu globalizace, postavení a fungování vybraných mezinárodních organizací. 3. Poznat vybrané globální problémy. 4. Analyzovat příčiny a důsledky, vzájemnou provázanost těchto problémů. 5. Zhodnotit postavení vybraných mezinárodních organizací v procesu globalizace a při řešení globálních problémů 6. Aplikovat tyto znalosti na aktuální události a vývojové trendy ve světě

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět zaměřuje svou pozornost na proces globalizace, a to v jeho širších souvislostech (jeho příčinách, projevech a důsledcích); účastníky globálních vztahů, postavení, význam a fungování mezinárodních organizací; na vybrané globální problémy, jejich provázanost, možné přístupy k eliminaci jejich příčin a odstranění jejich důsledků. Přístup k problematice globalizace a globálních problémů je interdisciplinární, s cílem postihnout širší celospolečenské souvislosti procesu globalizace a globálních problémů.

Povinná literatura:

CIHLEKOVÁ, E., HNÁT, P., ŠTĚRBOVÁ, L., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. (2014). Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Praha: Professional Publishing. CIHELKOVÁ, Eva. (2012). Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha: Professional Publishing. CIHELKOVÁ, Eva a kol. (2009) Obecné trendy rozvoje. Praha: C.H. Beck. FÁREK, J., KRAFT, J. (2012). Světová ekonomika v epoše globálních změn. Liberec: Technická univerzita v Liberci. FOJTÍKOVÁ, L. a kol. (2014). Postavení evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. EkF VŠB – TU Ostrava JENÍČEK, V., FOLTÝN, J. (2010). Globální problémy světa – v ekonomických souvislostech. Praha: C.H. Beck. JENÍČEIK, V., SRNEC, K. (2012). Fundamental Problems of Developing Countries. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. KRPEC, O., HODULÁK, V. (2012). Evropa ve světové ekonomice. Historická perspektiva. Brno: Masarykova univerzita. KUNEŠOVÁ, H., KOCOUREK, A., BENÁŘOVÁ, P., CIHELKOVÁ, E., NOVÝ, M. (2014). Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha: C.H.Beck.

Doporučená literatura:

KOVÁŘOVÁ, EVA. Globalizace a globální problémy: vybraná témata a souvislosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4284-4. KRPEC, O., HODULÁK, V. (2011). Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita. MEZŘÍČKÝ, V. (2011). Perspektivy globalizace. Praha: Portál. SOUKUP, J. a kol. (2015). Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Praha: Management Press. VARADZIN, F. (2013). Mezinárodní ekonomie jako teorie světového hospodářství. Praha: Professional Publishing. WAISOVÁ, Š. a kol. (2009). Regionální integrační procesy. Plzeň: Aleš Čeněk. WAISOVÁ, Š. (2008). Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk. ZLÝ, B. (2009). Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1.Úvod do problematiky globalizace a globálních problémů. 2.Účastnící globálních vztahů. 3.Populační problematika. 4. Chudoba a lidský rozvoj. Problematika zaostalosti. 5. Chudoba a lidský rozvoj. Problém hladu. 6. Chudoba a lidský rozvoj. Zdraví a jeho sociálně-ekonomické souvislostí. 7. Mezinárodní společenství a boj s chudobou a zaostalostí. Rozvojová pomoc. Humanitární krize a humanitární pomoc. 8. Mezinárodní společenství a boj s chudobou a zaostalostí. Působnost Světové banky při řešení problému chudoby, zaostalosti a zadluženosti rozvojových zemí.. 9. Mezinárodní společenství a boj s chudobou a zaostalostí. OSN a její působnost v oblasti lidského rozvoje. 10. Globální bezpečnost a mezinárodní organizace působící v oblasti bezpečnosti. 11. Globální bezpečnost a mezinárodní organizace působící v oblasti bezpečnosti. 12. Globální zátěž životního prostředí, mezinárodní úmluvy a organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Cvičení: 1.Úvodní cvičení 2.Lidský rozvoj a různé náhledy na jeho hodnocení 3.Rozvojová pomoc: ano či ne? 4.Humanitární krize a reakce mezinárodního společenství 5.Humanitární pomoc a obnova oblastí zaostalých a postižených humanitární krizí I 6.Humanitární pomoc a obnova oblastí zaostalých a postižených humanitární krizí II

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Test Písemka 10  0
                Docházka Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku