120-0332/03 – Globalizace a mezinárodní organizace (GMO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět procesu globalizace a jeho širším souvislostem ve světové ekonomice, ostatních sférách společnosti. 2. Pochopit význam a postavení hlavních účastníků procesu globalizace, postavení a fungování vybraných mezinárodních organizací. 3. Poznat vybrané globální problémy. 4. Analyzovat příčiny a důsledky, vzájemnou provázanost těchto problémů. 5. Zhodnotit postavení vybraných mezinárodních organizací v procesu globalizace a při řešení globálních problémů 6. Aplikovat tyto znalosti na aktuální události a vývojové trendy ve světě

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět zaměřuje svou pozornost na proces globalizace, a to v jeho širších souvislostech (jeho příčinách, projevech a důsledcích); účastníky globálních vztahů, postavení, význam a fungování mezinárodních organizací; na vybrané globální problémy, jejich provázanost, možné přístupy k eliminaci jejich příčin a odstranění jejich důsledků. Přístup k problematice globalizace a globálních problémů je interdisciplinární, s cílem postihnout širší celospolečenské souvislosti procesu globalizace a globálních problémů.

Povinná literatura:

CIHLEKOVÁ, E., HNÁT, P., ŠTĚRBOVÁ, L., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. (2014). Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Praha: Professional Publishing. CIHELKOVÁ, Eva. (2012). Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha: Professional Publishing. CIHELKOVÁ, Eva a kol. (2009) Obecné trendy rozvoje. Praha: C.H. Beck. FÁREK, J., KRAFT, J. (2012). Světová ekonomika v epoše globálních změn. Liberec: Technická univerzita v Liberci. FOJTÍKOVÁ, L. a kol. (2014). Postavení evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. EkF VŠB – TU Ostrava JENÍČEK, V., FOLTÝN, J. (2010). Globální problémy světa – v ekonomických souvislostech. Praha: C.H. Beck. JENÍČEIK, V., SRNEC, K. (2012). Fundamental Problems of Developing Countries. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. KRPEC, O., HODULÁK, V. (2012). Evropa ve světové ekonomice. Historická perspektiva. Brno: Masarykova univerzita. KUNEŠOVÁ, H., KOCOUREK, A., BENÁŘOVÁ, P., CIHELKOVÁ, E., NOVÝ, M. (2014). Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha: C.H.Beck.

Doporučená literatura:

KOVÁŘOVÁ, EVA. Globalizace a globální problémy: vybraná témata a souvislosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4284-4. KRPEC, O., HODULÁK, V. (2011). Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita. MEZŘÍČKÝ, V. (2011). Perspektivy globalizace. Praha: Portál. SOUKUP, J. a kol. (2015). Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Praha: Management Press. VARADZIN, F. (2013). Mezinárodní ekonomie jako teorie světového hospodářství. Praha: Professional Publishing. WAISOVÁ, Š. a kol. (2009). Regionální integrační procesy. Plzeň: Aleš Čeněk. WAISOVÁ, Š. (2008). Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk. ZLÝ, B. (2009). Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zpracování seminární práce – Tematický okruh 1 (rozsah: min 10 stran) • Projevy globalizace, účastníci globálních vztahů • Globalizace světové ekonomiky, Globalizace z perspektivy jednotlivých částí světa • Globální problémy – globální nerovnost, chudoba a zaostalost a lidský rozvoj • Globální problémy – globální zátěž životního prostředí, globální bezpečnost 2. Zpracování týmové práce – Tematický okruh 2 (rozsah: min 10 stran) Studenti si zvolí mezinárodní organizaci a globální problém a popíší a zhodnotí postavení vybrané (vládní i nevládní) organizace při řešení daného problému. 3. Účast na cvičeních

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Blok 1 Globalizace 1. Globalizace 2. Globalizační procesy ve světové ekonomice 3. Globalizace z perspektivy jednotlivých částí světa 4. Účastníci globálních vztahů 5. OSN (s důrazem na roli v mezinárodní bezpečnosti) 6. MMF a Světová banka a jejich role ve světové ekonomice Blok 2 Globalizace a globální problémy 7. Růst světové populace jako globální problém 8. Zaostalost a zadluženost rozvojových zemí (přístup mezinárodních organizací k řešení) 9. Chudoba a lidský rozvoj (přístup mezinárodních organizací k řešení) 10. Přírodně-sociální globální problémy (přístup mezinárodních organizací k řešení) 11. Trvale udržitelný rozvoj

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok