120-0332/05 – Globalizace a mezinárodní organizace (GMO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět procesu globalizace a jeho širším souvislostem ve světové ekonomice, ostatních sférách společnosti. 2. Pochopit význam a postavení hlavních účastníků procesu globalizace, postavení a fungování vybraných mezinárodních organizací. 3. Poznat vybrané globální problémy. 4. Analyzovat příčiny a důsledky, vzájemnou provázanost těchto problémů. 5. Zhodnotit postavení vybraných mezinárodních organizací v procesu globalizace a při řešení globálních problémů 6. Aplikovat tyto znalosti na aktuální události a vývojové trendy ve světě

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět zaměřuje svou pozornost na proces globalizace, a to v jeho širších souvislostech (jeho příčinách, projevech a důsledcích); účastníky globálních vztahů, postavení, význam a fungování mezinárodních organizací; na vybrané globální problémy, jejich provázanost, možné přístupy k eliminaci jejich příčin a odstranění jejich důsledků. Přístup k problematice globalizace a globálních problémů je interdisciplinární, s cílem postihnout širší celospolečenské souvislosti procesu globalizace a globálních problémů.

Povinná literatura:

CIHLEKOVÁ, E., HNÁT, P., ŠTĚRBOVÁ, L., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. (2014). Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Praha: Professional Publishing. CIHELKOVÁ, Eva. (2012). Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha: Professional Publishing. CIHELKOVÁ, Eva a kol. (2009) Obecné trendy rozvoje. Praha: C.H. Beck. FÁREK, J., KRAFT, J. (2012). Světová ekonomika v epoše globálních změn. Liberec: Technická univerzita v Liberci. FOJTÍKOVÁ, L. a kol. (2014). Postavení evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. EkF VŠB – TU Ostrava JENÍČEK, V., FOLTÝN, J. (2010). Globální problémy světa – v ekonomických souvislostech. Praha: C.H. Beck. JENÍČEIK, V., SRNEC, K. (2012). Fundamental Problems of Developing Countries. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. KRPEC, O., HODULÁK, V. (2012). Evropa ve světové ekonomice. Historická perspektiva. Brno: Masarykova univerzita. KUNEŠOVÁ, H., KOCOUREK, A., BENÁŘOVÁ, P., CIHELKOVÁ, E., NOVÝ, M. (2014). Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha: C.H.Beck.

Doporučená literatura:

KOVÁŘOVÁ, EVA. Globalizace a globální problémy: vybraná témata a souvislosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4284-4. KRPEC, O., HODULÁK, V. (2011). Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita. MEZŘÍČKÝ, V. (2011). Perspektivy globalizace. Praha: Portál. SOUKUP, J. a kol. (2015). Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Praha: Management Press. VARADZIN, F. (2013). Mezinárodní ekonomie jako teorie světového hospodářství. Praha: Professional Publishing. WAISOVÁ, Š. a kol. (2009). Regionální integrační procesy. Plzeň: Aleš Čeněk. WAISOVÁ, Š. (2008). Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk. ZLÝ, B. (2009). Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zpracování seminární práce – Tematický okruh 1 (rozsah: min 10 stran) • Projevy globalizace, účastníci globálních vztahů • Globalizace světové ekonomiky, Globalizace z perspektivy jednotlivých částí světa • Globální problémy – globální nerovnost, chudoba a zaostalost a lidský rozvoj • Globální problémy – globální zátěž životního prostředí, globální bezpečnost 2. Zpracování týmové práce – Tematický okruh 2 (rozsah: min 10 stran) Studenti si zvolí mezinárodní organizaci a globální problém a popíší a zhodnotí postavení vybrané (vládní i nevládní) organizace při řešení daného problému. 3. Absolvování zápočtového testu 4. Účast na cvičeních

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Blok 1 Globalizace 1. Globalizace 2. Globalizace z perspektivy jednotlivých částí světa 3. Globalizační procesy ve světové ekonomice 4. Účastníci globálních vztahů Blok 2 Globalizace a globální problémy 5. Populace a uspokojování jejich základních potřeb 6. Chudoba a lidský rozvoj, globální nerovnost 7. Globální bezpečnost a lidská práva 8. Globální zátěž životního prostředí Blok 3 Mezinárodní organizace 9. Organizace spojených národů 10. Skupina Světové banky, Mezinárodní měnový fond 11. Vybrané univerzální, partikulární a regionální organizace 12. Mezinárodní organizace a chudoba, zaostalost, rozvojová pomoc 13. Mezinárodní organizace a globální bezpečnost 14. Mezinárodní organizace ochrana ŽP, udržitelný rozvoj

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43 2
        Seminární práce Projekt 20  10
        Prezentace Projekt 10  5
        Docházka Jiný typ úlohy 5  3
        Zápočtový test Písemka 50  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní