120-0333/01 – Ethical Issues of the Global Society (EPGS)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits2
Subject guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To obtain cognisance of basic ethical concepts. 2. To comprehend wider ethical aspects of selected issues and development trends of current society. 3. To apply the ethical view on specific cases.

Teaching methods

Summary

The course addresses the selected global issues, which have got strong ethical dimensions. The issues are explored from the view of ethical dilemmas associatedwith them. Special emphasis is laid on the current ethical dilemmas, which the global society faces up – for example biotechnology, different ethical approaches to nature protection, social differentiation of the world.

Compulsory literature:

Cahn,S.M.-Markie,P.: Ethics. History, theory and contemporary issues. Oxford University Press 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky globalizace a etiky, vymezení základních globálních problémů s výraznou etickou dimenzí. 2. Bioetika - etické otázky spojené s počátkem života (regulace porodnosti). 3. Bioetika - etické otázky spojené s koncem života (eutanázie). 4. Bioetika - etické otázky spojené s rozvojem genetiky. 5. Ekoetika - vybrané hodnotové přístupy k životnímu prostředí. 6. Ekoetika - práva zvířat. 7. Různé přístupy ke světu, k pojetí člověka a jejich střetávání v globální společnosti, aktuální problém. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání seminárních prací. 2. Případová studie: regulace populace v rozvojových regionech. 3. Případová studie: etické aspekty rozdělování omezených zdrojů ve zdravotnictví. 4. Případová studie: lidská práva a genetika. 5. Případová studie: spravedlnost ve světě prohlubující se sociální diferenciace. 6. Případová studie: práva zvířat. 7. Závěr.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 10  0 3
        Written exam Written test 55  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.