120-0334/01 – Special Seminary for Batchelor Students (Neučí se)

Gurantor departmentDepartment of European IntegrationCredits4
Subject guarantorIng. Jana Drastíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Drastíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Speciální seminář prohlubuje znalosti nabyté v bakalářském stupni studia a připravuje studenta ke zpracování bakalářské práce.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Osnova se liší dle zaměření jednotlivých speciálních seminářů

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova se liší dle zaměření jednotlivých speciálních seminářů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner