120-0338/02 – Řízení rozvojových projektů v EU A (Neučí se)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z fondů EU. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Principy a metody projektového řízení, aplikace projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, příprava a obsahem základních dokumentů pro realizaci projektů. Požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Povinná literatura:

Základní: 1.Skokan, K.: Řízení rozvojových projektů v EU, I. díl. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 2007. 2. Kantor, T. Marek, D. Příprava a řízení projektu strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister & Principal, 2007. ISBN: 978-80-87029-13-8. 3. Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80- 247-1501-5. 4.Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0.

Doporučená literatura:

5.European Commission. Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004. http://europa.eu.int/comm/europeaid. 6.Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.: Projektový management. Grada Publishing 1966. 376 str., ISNB 80-7169-285-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 .Projekty a projektové řízení 2..Životní cyklus projektu 3. Lidé a organizace v projektovém řízení 4. Příprava projektu 5. Plánování projektu 6. Realizace, kontrola a ukončení projektu 7. Projektový cyklus v EU a metoda logického rámce 8. Financování projektů ze strukturálních fondů EU 10. Příprava žádosti na financování projektů ze SF EU

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku