120-0338/03 – Řízení rozvojových projektů v EU A (Neučí se)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z fondů EU. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Principy a metody projektového řízení, aplikace projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, příprava a obsahem základních dokumentů pro realizaci projektů. Požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Povinná literatura:

Základní: 1.Skokan, K.: Řízení rozvojových projektů v EU, I. díl. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 2007. 2. Kantor, T. Marek, D. Příprava a řízení projektu strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister & Principal, 2007. ISBN: 978-80-87029-13-8. 3. Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80- 247-1501-5. 4.Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0.

Doporučená literatura:

5.European Commission. Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004. http://europa.eu.int/comm/europeaid. 6.Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.: Projektový management. Grada Publishing 1966. 376 str., ISNB 80-7169-285-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 .Projekty a projektové řízení 2..Životní cyklus projektu 3. Lidé a organizace v projektovém řízení 4. Příprava projektu 5. Plánování projektu 6. Realizace, kontrola a ukončení projektu 7. Projektový cyklus v EU a metoda logického rámce 8. Financování projektů ze strukturálních fondů EU 10. Příprava žádosti na financování projektů ze SF EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku