120-0339/01 – Právo EU (PEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF045 Ing. Simona Matisová
TVR11 doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. odlišit specifičnost práva ES od jiných právních systémů 2. vysvětlit fungování institucí EU a jejich význam pro legislativní proces 3. identifikovat ustanovení Smluv aplikovatelná na konkrétní situace 4. zhodnotit význam Soudního dvora pro výklad práva ES 5. charakterizovat jednotlivé prameny práva EU

Vyučovací metody

Anotace

Získání solidního přehledu o systému práva EU jako specifickém právním řádu platném v členských státech unie. Výuka bude založena na představení orgánů EU, pramenů práva a principů fungování unie na základě odkazů na jejich ukotvení v právním systému Evropské unie. Student by po absolvování předmětu měl získat schopnost samostatné orientace v základních otázkách práva EU.

Povinná literatura:

Základní 1. Kudelová, M. Právo EU. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1414-8. 2. Týč, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. vyd. Praha: Linde. 2004 ISBN 80-7201-2478-1 Doporučená 2.Tichý, L. a kol. Evropské právo. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck. 2004. xlii, 915 str. ISBN 80-7179-449-X. 3.Týč, V. Dokumenty ke studiu práva ES I. Brno: MU Brno. 2000. ISBN 80- 210-2418-6 4.The European Union on Line.http://www.europa.eu.int/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Specifika evropské integrace. Evropské společenství (ES) - nadstátní charakter, pravomoci ES, subsidiarita, flexibilita 2. Organizační struktura EU I. 3. Organizační struktura EU II 4. Právní systém EU a ES. Členění pramenů práva. Acquis communautaire, soft law, právo tří pilířů. 5. Primární právo. Struktura jednotlivých smluv. Ústavní smlouva. 6. Sekundární právo. 7. Vlastnosti práva ES. Přímý účinek a přednost práva. 8. Legislativní procedury. Přijímání aktů primárního a sekundárního práva. 9. Soudní systém ES. Dodržování práva. Jednotlivé žaloby. 10. Prejudiciální řízení a jeho význam. 11. Pojem jednotného vnitřního trhu. Význam harmonizace. 12. Volný pohyb zboží. 13. Volný pohyb osob. 14. Schengenský prostor, Spolupráce v oblasti justice a bezpečnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku