120-0340/01 – Management of Development Projects in the EU B (Neučí se)

Gurantor departmentDepartment of European IntegrationCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To analyze problems suitable for project management solutions 2. To identify the stages of project management and project life cycle 3. To formulate projects objectives, outcomes and outputs 4. To propose work breakdown structure, schedule and project budget 5. To evaluate project feasibility, effectiveness and efficiency

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

The subject should complete the knowledge of the student in the field of project management and management of development projects supported and financed from EU sources mainly from structural funds. After the introduction to the theory of project management the issues used in EU project development are presented including Project cycle management, Logical Framework Method, Cost benefit Analysis, Feasibility Studies, etc. After passing the course

Compulsory literature:

1.Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004. http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/project_en.htm. 2.Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects. Brussels: European Commission 2002. http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/ecofin/tools_en.htm. 3.Guide to cost-benefit analysis of investment projects. Brussels: European Commission 2004. http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/ecofin/tools_en.htm. 4.Manual Financial and Economic Analysis of Development projects. Luxemburg: OOP, 1997. ISBN 92-827-9711-2. 5.Sylabus Financial and Economic Analysis of projects. EcoFin Helpdesk. Brussels, OOP, 2004. http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/ecofin/manual_tools_en.htm. 6.Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, 2000, http://www.pmi.org.

Recommended literature:

Additional Sources 1. Kerzner, H. Project Management. A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 8th edition. NY: Wiley, 2003. ISBN 0471225770. 2. Phillips, J. Project Management Study Guide. NY : McGraw Hill, 2004. ISBN 0- 07-223062-2. 8.Turner, J.R. The Handbook of Project-based Management. 2nd edition. London: Mc Graw-Hill, 1999. 9.Kerzner, H. Project Management. A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 8th edition. NY: Wiley, 2003. ISBN 0471225770. 10.Hamilton, A. Management by projects. Dublin: Oak Tree Press, 1997. ISBN1- 86076-068-6. 11.Wysocki, R.K. et al. Effective project management. NY : Wiley, 1995. ISBN 0- 471-11521-5. 12.Dingle, J. Project Management. Orientation for Decision Makers. London : Arnold, 1997. ISBN: 0 340 67770 8. 13.Maylor, H. Project Management. London : Pitman, 1996. ISBN 0 273 61236 0. 14.Phillips, J. Project Management Study Guide. NY : McGraw Hill, 2004. ISBN 0- 07-223062-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Projekty jako nástroje implementace strategií. 2. Světový přístup k projektovému řízení. 3. Rámec projektového řízení a životní cyklus projektu. 4. Příprava projektu – inicializace. 5. Studie proveditelnosti a efektivnost projektů. 6. Plánování projektu. 7. Realizace projektů. 8. Informační systémy v projektovém řízení. 9.Výstavbové (investiční) projekty. 10.Obstarávání v projektovém řízení. Veřejné zakázky. 11.Projektové financování a projekty PPP. SEMINÁŘE: 1. Úvodní cvičení. Financování projektů ze SF – programy 2007-13. 2. Struktura projektové žádosti na financování ze SF. 3. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 4. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 5. Časové a ekonomické hodnocení projektů. Síťová analýza. Výpočet CPM. Vybrané ukazatele hodnocení investic.) 6. Dílčí zápočtový test Pozn.:Prezentace na přednáškách a ve cvičeních jsou prováděny částečně v angličtině

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 21
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
                Prezentace Project 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  33
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner