120-0340/01 – Řízení rozvojových projektů v EU B (Neučí se)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat problémy vhodné k řešení prostřednictvím projektů 2. Identifikovat jednotlivé fáze projektového řízení 3. Formulovat cíle projektu a jeho výstupy 4. Navrhnout strukturu členění prací, časový plán a rozpočet projektu 5. Zhodnotit proveditelnost a ekonomickou efektivnost projektu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Prohloubit znalosti principů a metod projektového řízení, seznámit se s aplikací projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, s přípravou a obsahem základních dokumentů pro realizaci projektů. Získat přehled o požadavcích na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Pochopit přístupy k řízení projektů v EU na základě metodik Project Cycle Management, Logical Framework Approach. Rozumět obsahu pojmů studie proveditalnosti, analýza CBA. Získat přehled o řízení investičních projektů.

Povinná literatura:

Základní literatura: 1.SKOKAN, K.Řízení rozvojových projektu v EU I. díl. Texty pro distanční vzdělávání.Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 2.MAREK, D. – KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 240 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 3.NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247- 0392-0. 4.SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80- 247-1501-5. 5.TAUER, V. - ZEMÁNKOVÁ, H. - ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: 1.DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. - NĚMEC, V.: Projektový management. Grada Publishing, 1996. 376 str., ISNB 80-7169-285-5 2.DOLEŽAL, J.- LACKO, B. – MÁCHAL,P. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 3. TETŘEVOVÁ, L. Financování projektů. Praha: Profesional Publishing, 2006. 3. Odkazy na webové stránky operačních programů, souhrnně na http://www.strukturalni-fondy.cz 4. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodické příručky ke SROP vydané v roce 2004: Logický rámec, Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. Dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Projekty jako nástroje implementace strategií. 2. Světový přístup k projektovému řízení. 3. Rámec projektového řízení a životní cyklus projektu. 4. Příprava projektu – inicializace. 5. Studie proveditelnosti a efektivnost projektů. 6. Plánování projektu. 7. Realizace projektů. 8. Informační systémy v projektovém řízení. 9.Výstavbové (investiční) projekty. 10.Obstarávání v projektovém řízení. Veřejné zakázky. 11.Projektové financování a projekty PPP. SEMINÁŘE: 1. Úvodní cvičení. Financování projektů ze SF – programy 2007-13. 2. Struktura projektové žádosti na financování ze SF. 3. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 4. Konkrétní příklady regionálních rozvojových projektů - prezentace studentů. 5. Časové a ekonomické hodnocení projektů. Síťová analýza. Výpočet CPM. Vybrané ukazatele hodnocení investic.) 6. Dílčí zápočtový test Pozn.:Prezentace na přednáškách a ve cvičeních jsou prováděny částečně v angličtině

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 21
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
                Prezentace Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku