120-0344/04 – Hospodářská politika vybraných zemí (HPVZ)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kompilovat data o vývoji základních makroekonomických indikátorů u vybraných členských zemí EU a dalších zemí jako jsou USA, Japonsko, Čína, Rusko. 2. Kategorizovat politický systém v jednotlivých zemích. 3. Formulovat hlavní směry hospodářské politiky v jednotlivých zemích. 4. Sumarizovat současné ekonomické problémy ve světě. 5. Zhodnotit účinnost hospodářské politiky v uvedených zemích. 6. Vyhodnotit současná reformní opatření. 7. Porovnávat hospodářský vývoj v EU s dalšími zeměmi. 8. Predikovat hospodářskou situaci ve světě na základě mezinárodních dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na hospodářskou politiku realizovanou ve vyspělých zemích, tj. ve vybraných členských zemích EU (Německu, Francii a Velké Británii) a dále v USA a Japonsku, a v zemích, které v posledních letech zaznamenávaly dynamický růst, tj. skupinu BRIC (Brazílii, Rusko Indii a Čínu). Cílem předmětu je poukázat na rozdíly v postavení vybraných zemí ve světové ekonomice a analyzovat hlavní zdroje jejich růstu (populace a její struktura, technologický pokrok a inovace, přírodní zdroje a nerostné suroviny, fyzický kapitál apod.). Hlavní pozornost bude zaměřena na současný makroekonomický vývoj a hospodářskou politiku těchto zemí, která je utvářena v rozdílných politických systémech. Záměrem je také zjistit ekonomické postavení jednotlivých zemí v EU, respektive jejich hospodářskou provázanost s EU. Po absolvování předmětu budou posluchači schopni identifikovat rozdílné i shodné znaky v makroekonomickém vývoji a hospodářské politice těchto zemí.

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Praktická hospodářská politika ve vybraných zemích světové ekonomiky. Ostrava: SOET, 2017, vol. 23. 416 s. ISBN: 978-80-248-3990-5. QUÉRÉ, A. B., B. COEURÉ, P. JACQUET a J. P. FERRY. Economic Policy. Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. 709 s. ISBN 978-0-19-532273-6. TOMEŠ, Zdeněk et al. Hospodářská politika 1900-2007. Praha: C. H. Beck, 2008. 253 s. ISBN 978-80-7400-002-7.

Doporučená literatura:

BARTLETT, Bruce. The New American Economy. The Failure of Reaganomics and a New Way Forward. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 266 s. ISBN 978-0-230-61587-8. CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0. FEENSTRA, Robert C. a Shang-Jin WEI. China´s Growing Role in World Trade. London: The University of Chicago Press, 2010. 256 s. ISBN 978-0-226-23971-2. ISBN 0-226-23971-3. MADDISON, Angus. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris: OECD Development Centre, 2007. 195 s. ISBN 978-92-64-03762-5. FISCHMAN, Ted C. Jak Čína drtí Ameriku a svět. Praha: Alfa Publishing, 2006. 278 s. ISBN 80-86851-44-3. TSE, Edward. The China Strategy. New York: Basic Books, 2010. 247 s. ISBN 978-0-465-01825-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- seminární práce a její prezentace, - další aktivity.

E-learning

Další požadavky na studenta

DOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNIT

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Hospodářská politika jako vědní disciplína. Hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Specifika hospodářské politiky EU. 2. Ekonomický vývoj a hospodářská politika v Německu – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Specifické rysy německé ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Německo jako člen EU i eurozóny. Současná opatření Spolkové vlády a centrální banky. Projekce německé ekonomiky. 3. Ekonomický vývoj a hospodářská politika ve Velké Británii – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Specifické rysy britské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Británie jako člen EU, mimo eurozónu. Současná opatření britské vlády a centrální banky. Projekce britské ekonomiky. 4. Ekonomický vývoj a hospodářská politika ve Francii – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Specifické rysy francouzské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Francie jako člen EU i eurozóny. Současná opatření francouzské vlády a centrální banky. Projekce francouzské ekonomiky. 5. Ekonomický vývoj a hospodářská politika v severských státech (Dánsku, Finsku, Švédsku a Norsku) – švédský model hospodářské politiky a další specifické rysy severských ekonomik. Role EU a eurozóny při rozvoji severských států. Současná opatření vlády a centrální banky v severských státech. Projekce hospodářského vývoje v severských státech. 6. Ekonomický vývoj a hospodářská politika v USA – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Specifické rysy americké ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Současná opatření americké vlády a centrální banky. Projekce americké ekonomiky. 7. Ekonomický vývoj a hospodářská politika v Japonsku – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Specifické rysy japonské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Současná opatření japonské vlády a centrální banky. Projekce japonské ekonomiky. 8. Ekonomický vývoj a hospodářská politika v Rusku – ruská ekonomika v transformačním období. Specifické rysy ruské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Současná opatření ruské vlády a centrální banky. Projekce ruské ekonomiky. 9. Socialistické tržní hospodářství v podmínkách čínské ekonomiky - základní rysy, nástroje a fungování. Specifické znaky čínské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. Priority současné čínské vlády.Projekce čínské ekonomiky. 10. Shrnutí základních tendencí ve vývoji hospodářské politiky u vybraných zemí. Cvičení/semináře 1. Úvod do seminářů, seznámení se s podmínkami zápočtu, zkoušky. Rozdělení témat pro vypracování seminární práce. 2. Ekonomická situace v Německu a Velké Británii: analýza reformních opatření. 3. Ekonomická situace ve skandinávských zemích: analýza reformních opatření. 4. Ekonomická situace v USA a Japonsku: analýza reformních opatření. 5. Ekonomická situace v Rusku a Číně: analýza reformních opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Projekt Projekt 5  5
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  13
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  33
                Ústní zkouška Ústní zkouška 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku