120-0344/06 – Hospodářská politika vybraných zemí (HPVZ)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
VAH011 Ing. Bohdan Vahalík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kompilovat data o vývoji základních makroekonomických indikátorů u vybraných členských zemí EU a dalších zemí jako jsou USA, Japonsko, Čína, Rusko. 2. Kategorizovat politický systém v jednotlivých zemích. 3. Formulovat hlavní směry hospodářské politiky v jednotlivých zemích. 4. Sumarizovat současné ekonomické problémy ve světě. 5. Zhodnotit účinnost hospodářské politiky v uvedených zemích. 6. Vyhodnotit současná reformní opatření. 7. Porovnávat hospodářský vývoj v EU s dalšími zeměmi. 8. Predikovat hospodářskou situaci ve světě na základě mezinárodních dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na hospodářskou politiku realizovanou ve vyspělých zemích, tj. ve vybraných členských zemích EU (Německu, Francii a Velké Británii) a dále v USA a Japonsku, a v zemích, které v posledních letech zaznamenávaly dynamický růst, tj. skupinu BRIC (Brazílii, Rusko Indii a Čínu). Cílem předmětu je poukázat na rozdíly v postavení vybraných zemí ve světové ekonomice a analyzovat hlavní zdroje jejich růstu (populace a její struktura, technologický pokrok a inovace, přírodní zdroje a nerostné suroviny, fyzický kapitál apod.). Hlavní pozornost bude zaměřena na současný makroekonomický vývoj a hospodářskou politiku těchto zemí, která je utvářena v rozdílných politických systémech. Záměrem je také zjistit ekonomické postavení jednotlivých zemí v EU, respektive jejich hospodářskou provázanost s EU. Po absolvování předmětu budou posluchači schopni identifikovat rozdílné i shodné znaky v makroekonomickém vývoji a hospodářské politice těchto zemí.

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Praktická hospodářská politika ve vybraných zemích světové ekonomiky. Ostrava: SOET, 2017, vol. 23. 416 s. ISBN: 978-80-248-3990-5. QUÉRÉ, A. B., B. COEURÉ, P. JACQUET a J. P. FERRY. Economic Policy. Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. 709 s. ISBN 978-0-19-532273-6. TOMEŠ, Zdeněk et al. Hospodářská politika 1900-2007. Praha: C. H. Beck, 2008. 253 s. ISBN 978-80-7400-002-7.

Doporučená literatura:

BARTLETT, Bruce. The New American Economy. The Failure of Reaganomics and a New Way Forward. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 266 s. ISBN 978-0-230-61587-8. CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0. FEENSTRA, Robert C. a Shang-Jin WEI. China´s Growing Role in World Trade. London: The University of Chicago Press, 2010. 256 s. ISBN 978-0-226-23971-2. ISBN 0-226-23971-3. MADDISON, Angus. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris: OECD Development Centre, 2007. 195 s. ISBN 978-92-64-03762-5. FISCHMAN, Ted C. Jak Čína drtí Ameriku a svět. Praha: Alfa Publishing, 2006. 278 s. ISBN 80-86851-44-3. TSE, Edward. The China Strategy. New York: Basic Books, 2010. 247 s. ISBN 978-0-465-01825-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- seminární práce a její prezentace - aktuality, diskuse

E-learning

Další požadavky na studenta

- seminární práce a její prezentace - aktuality, diskuse

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu. Vývoj ve světové ekonomice a zásahy do ekonomiky – úroveň národní, mezinárodní. 2.Hospodářská politika jako vědní disciplína. Hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Charakteristika současného a nástin budoucího vývoje světové ekonomiky. 3.Obecná charakteristika základních směrů hospodářské politiky – liberální a intervencionistické koncepce. 4.Specifika hospodářské politiky v EU a její nástroje. 5.Hospodářská politika v Německu – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Silné stránky německé ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. 6.Hospodářská politika ve Velké Británii – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Silné stránky britské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. 7.Hospodářská politika ve Francii – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Institucionální zajištění a účinnost hospodářské politiky. Současná reformní opatření. 8.Hospodářská politika ve skandinávských zemích – specifické rysy severských ekonomik a jejich postavení ve světové ekonomice, nordický model hospodářské politiky. 9.Hospodářská politika v USA – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Silné stránky americké ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. 10.Hospodářská politika v Japonsku – hlavní mezníky ve vývoji praktické hospodářské politiky. Silné stránky japonské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. 11.Ekonomický vývoj a hospodářská politika v Rusku – ruská ekonomika v transformačním období. Současné postavení Ruska ve světové ekonomice. 12.Socialistické tržní hospodářství v podmínkách čínské ekonomiky - základní rysy, nástroje a fungování. Specifické znaky čínské ekonomiky a její postavení ve světové ekonomice. 13.Shrnutí a komparace silných stránek a slabých stránek u vybraných ekonomik, 14.Závěr a diskuze nad aktuálními ekonomickými reformami.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku