120-0344/08 – Hospodářská politika vybraných zemí (HPVZ)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
VAH011 Ing. Bohdan Vahalík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kompilovat data o vývoji základních makroekonomických indikátorů u vybraných členských zemí EU a dalších zemí jako jsou USA, Japonsko, Čína, Rusko. 2. Kategorizovat politický systém v jednotlivých zemích. 3. Formulovat hlavní směry hospodářské politiky v jednotlivých zemích. 4. Sumarizovat současné ekonomické problémy ve světě. 5. Zhodnotit účinnost hospodářské politiky v uvedených zemích. 6. Vyhodnotit současná reformní opatření. 7. Porovnávat hospodářský vývoj v EU s dalšími zeměmi. 8. Predikovat hospodářskou situaci ve světě na základě mezinárodních dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na hospodářskou politiku realizovanou ve vyspělých zemích, tj. ve vybraných členských zemích EU (Německu, Francii a Velké Británii) a dále v USA a Japonsku, a v zemích, které v posledních letech zaznamenávaly dynamický růst, tj. skupinu BRIC (Brazílii, Rusko Indii a Čínu). Cílem předmětu je poukázat na rozdíly v postavení vybraných zemí ve světové ekonomice a analyzovat hlavní zdroje jejich růstu (populace a její struktura, technologický pokrok a inovace, přírodní zdroje a nerostné suroviny, fyzický kapitál apod.). Hlavní pozornost bude zaměřena na současný makroekonomický vývoj a hospodářskou politiku těchto zemí, která je utvářena v rozdílných politických systémech. Záměrem je také zjistit ekonomické postavení jednotlivých zemí v EU, respektive jejich hospodářskou provázanost s EU. Po absolvování předmětu budou posluchači schopni identifikovat rozdílné i shodné znaky v makroekonomickém vývoji a hospodářské politice těchto zemí.

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Praktická hospodářská politika ve vybraných zemích světové ekonomiky. Ostrava: SOET, 2017, vol. 23. 416 s. ISBN: 978-80-248-3990-5. QUÉRÉ, A. B., B. COEURÉ, P. JACQUET a J. P. FERRY. Economic Policy. Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. 709 s. ISBN 978-0-19-532273-6. TOMEŠ, Zdeněk et al. Hospodářská politika 1900-2007. Praha: C. H. Beck, 2008. 253 s. ISBN 978-80-7400-002-7.

Doporučená literatura:

BARTLETT, Bruce. The New American Economy. The Failure of Reaganomics and a New Way Forward. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 266 s. ISBN 978-0-230-61587-8. CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0. FEENSTRA, Robert C. a Shang-Jin WEI. China´s Growing Role in World Trade. London: The University of Chicago Press, 2010. 256 s. ISBN 978-0-226-23971-2. ISBN 0-226-23971-3. MADDISON, Angus. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris: OECD Development Centre, 2007. 195 s. ISBN 978-92-64-03762-5. FISCHMAN, Ted C. Jak Čína drtí Ameriku a svět. Praha: Alfa Publishing, 2006. 278 s. ISBN 80-86851-44-3. TSE, Edward. The China Strategy. New York: Basic Books, 2010. 247 s. ISBN 978-0-465-01825-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- seminární práce a její prezentace - další aktivity

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (seminární práce, diskuze) a vypracování písemného testu v Moodlu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Význam a úloha hospodářské politiky státu v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Současná centra světové ekonomiky a rychle se rozvíjející ekonomiky. Faktory ovlivňující budoucí postavení těchto států ve světové ekonomice. 2. Hospodářská politika v Německu: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice, Německo jako člen EU i eurozóny. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Silné a slabé stránky německé ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 3. Hospodářská politika ve Velké Británii: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice, Británie jako člen EU. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Silné a slabé stránky britské ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 4. Hospodářská politika ve Francii: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice, Francie jako člen EU i eurozóny. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Silné a slabé stránky francouzské ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 5. Hospodářská politika v USA: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Hospodářské vztahy USA s EU. Silné a slabé stránky americké ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 6. Hospodářská politika v Japonsku: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Hospodářské vztahy Japonska s EU. Silné a slabé stránky japonské ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 7. Hospodářská politika v Brazílii: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Hospodářské vztahy Brazílie s EU. Silné a slabé stránky brazilské ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 8. Hospodářská politika v Rusku: Ruská ekonomika v transformačním období. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Hospodářské vztahy Ruska s EU. Silné a slabé stránky ruské ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 9. Hospodářská politika v Indii: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Hospodářské vztahy Indie s EU. Silné a slabé stránky indické ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. 10. Hospodářská politika v Číně: Nástin historického vývoje praktické hospodářské politiky. Charakteristika současné ekonomické struktury země a její postavení ve světové ekonomice. Specifické znaky čínské ekonomiky. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika současné vlády. Hospodářské vztahy Číny s EU. Silné a slabé stránky čínské ekonomiky. Projekce ekonomického vývoje. Cvičení/semináře 1. Úvod do seminářů, seznámení se s podmínkami zápočtu, zkoušky. Rozdělení témat pro vypracování seminární práce. 2. Ekonomická situace v Německu: analýza reformních opatření. 3. Ekonomická situace ve Velké Británii: analýza reformních opatření. 4. Ekonomická situace ve Francii 5. Ekonomická situace v USA a Japonsku: analýza reformních opatření. 6. Ekonomická situace v Japonsku: analýza reformních opatření. 7. Ekonomická situace v Brazílii : analýza reformních opatření. 8. Ekonomická situace v Rusku: analýza reformních opatření. 9. Ekonomická situace v Indii: analýza reformních opatření. 10. Ekonomická situace v Číně: analýza reformních opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku