120-0346/02 – Řízení projektů v EU (RPvEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z fondů EU. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Projekty a strategie v rozvoji EU. Principy a metody projektového řízení, aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. Metoda logického rámce. Fáze životního cyklu projektu. Příprava a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů. Požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Povinná literatura:

1.MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. rozšířené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215. s. ISBN 978-80-87029-56-5. 2. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 392 s. ISBN 978-247-3611-2. 3. TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J. ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 4. SKOKAN, K. Řízení rozvojových projektů v EU I. Studijní opora k prezenční a kombinované formě studia. Ostrava: VŠB-TU, EkF, 2010. ISBN 978-80-248-1415-5.

Doporučená literatura:

1. BENEFIT7. Benefit7 - Univerzální elektronická webová žádost pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Eu-zadost.cz [online]. 2012. Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz. 2. BAKER, Stephen a Rob COLE. Projektový management pro praxi. Co nejlepší projektoví manažeri vědí, říkají a dělaji. Praha: Grada Publishing, 2009, 160 s. ISBN 978-80-247-2838-4. 3. CZECHINVEST. AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC. eAccount - Univerzální elektronická webová aplikace pro Operační program Podnikání a inovace. Czechinvest.org [online]. 2012. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/eaccount. 4. MMR: Logický rámec. Metodická příručka. SROP. Praha: MMR, 2004. http://www.strukturalni-fondy.cz. 5. European Commission. Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na semináři

E-learning

Kurs je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do předmětu 2. Základní terminogolie projektového řízení 3. Životní cyklus projektu 4. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách EU 5. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách ČR 6. Financování projektů ze strukturálních fondů EU v podmínkách ČR 7. Životní cyklus dotace a cesta projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU 8. Řízení projektového cyklu a metoda logického rámce projektu 9. Lidé a organizace v projektovém řízení 10. Inicializace projektu 11. Plánování projektu 12. Realizace projektu 13. Kontrola projektu 14. Příprava žádosti o dotaci pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU Cvičení 1. Úvod do cvičení 2. Projekty v rozvoji firem a regionů 3. Prezentace studentů – konkrétní projekty 4. Metoda logického rámce 5. Prezentace studentů – logický rámec projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  (85)
        Aktivitvy ve cvičení Jiný typ úlohy 35  18
        Zápočtová písemka Písemka 50  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku