120-0350/01 – Politika soudržnosti EU (PSEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat a popsat základními determinanty (dimenze) politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů. 2. Vysvětlit metodiku přípravy programových dokumentů ESI fondů v rámci regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. 3. Aplikovat poznatky na řešení problémů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v programovacím období 2014 - 2020.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními determinanty (dimenzemi) Kohezní politiky Evropské unie (politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie) a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů Evropské unie. Předmět seznamuje posluchače se strukturou a obsahem programových dokumentů užívaných pro řízení regionálního rozvoje s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty ESIF v ČR v aktuálním programovém období a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty spolufinancované z ESIF.

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 364 s. ISBN 978-80-248-3333-0. MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Soudržnost a konkurenceschopnost vybraných zemí a regionů Evropské unie. SAEI, vol. 44. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 336 s. ISBN 978-80-248-3838-0. ZAHRADNÍK, Petr. Kohezní politika Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2017. 656 s. ISBN 978-80-7400-527-5.

Doporučená literatura:

BACHTLER, J., P. BERKOWITZ, S. HARDY a T. MURAVSKA. EU Cohesion Policy. Reassessing Performance and Direction. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-22464. BAUN, Michael a Dan MAREK. Cohesion Policy in the European Union. London: Palgrave, 2014. 257 s. ISBN 978-0-230-30314-0. EVROPSKÁ KOMISE. Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020: Oficiální texty a komentáře. Lucemburk. Úřad pro publikace Evropské unie, 2016. 418 s. ISBN 978-92-79-3945-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné plnění dílčích úkolů ve cvičeních.

E-learning

Kurs je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Pasivní znalost anglického jazyka

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu 2. Soudržnost a konvergence v EU. 3. Hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 4. Východiska programování strukturální pomoci v EU. 5. Logika programování strukturální pomoci v EU I 6. Logika programování strukturální pomoci v EU II 7. Implementace programů ESIF a jejich hodnocení 8. Politika soudržnosti EU v programovém období 2014–2020 9. Fond soudržnosti EU. 10. Finanční nástroje politiky soudržnosti EU. Zvláštní nástroje podpory. 11. Politika soudržnosti EU v ČR v programovém období 2014–2020. 12. Strategické a operační programové dokumenty ESIF v ČR. 13. Finanční a věcný pokrok realizace politiky soudržnosti EU v ČR. 14. Politika a programování rozvoje venkova v EU a ČR. Poznámka: Prezentace na přednáškách jsou prováděny částečně v angličtině. Semináře: 1. Úvod do cvičení 2. Prezentace programových dokumentů ESIF ve vybraných zemích EU28 (I). 3. Prezentace programových dokumentů ESIF ve vybraných zemích EU28 (II). 4. Prezentace programových dokumentů ESIF ve vybraných zemích EU28 (III). 5. Prezentace vybraných národních programových dokumentů ESIF v ČR (I). 6. Prezentace vybraných národních programových dokumentů ESIF v ČR (II). 7. Prezentace vybraných národních programových dokumentů ESIF v ČR (III). 7. Dílčí test. Udělování zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku