120-0351/01 – Podpora podnikání v EU (PPEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování kurzu: - bude student umět: • blíže specifikovat podnikatelské prostředí v zemích Evropské unie, • charakterizovat podpory podnikání v Evropské unii i v České republice (včetně podpor podnikání malých a středních firem), • vyjmenovat a popsat nadnárodní formy společností, • vymezit společensky odpovědnou firmu, • orientovat se v problematice jednotného vnitřního trhu, - bude student schopen: • podnikat v rámci EU, • zorientovat se v problematice podpory podnikání v České republice i v Evropské unii, - student získá: • orientaci v podnikatelském prostředí v jednotlivých zemích Evropské unie, • přehled o podporách v rámci Evropské unie i České republiky, • orientaci ve fungování jednotného vnitřního trhu, • představu o aktivitách společensky odpovědné firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět by měl završit znalosti studenta v oblasti podnikání a jeho podpory v rámci Evropské unie. Kurz představí podnikatelské prostředí ve vybraných zemích Evropské unie, značná pozornost je věnována podpoře podnikání v rámci Evropské unie a v České republice (důraz je kladen také na podporu malých a středních podniků). Další část kurzu je zaměřena na doplňující témata, která s danou problematikou souvisí – jedná se např. o nadnárodní formy společností či podnikatelskou etiku, resp. společenskou odpovědnost firem, jednotný vnitřní trh apod. V kurzu je zmíněna taktéž jedna z politik Evropské unie „Průmysl a podnikání“.

Povinná literatura:

1.VOJÍK, V. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7357-467-3. 2.SVOBODA, P.; LUBY, M. Evropské právo a podnik. 1. vyd.Praha: Linde, 2003. 776 s. ISBN 80-7201-384-X.

Doporučená literatura:

1.DRASTÍKOVÁ, J., KUBEČKOVÁ, M. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb jak zdolat všechny překážky. 1. vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2008. 108 s. ISBN 978-80-248-1903-7. 2.VOJÍK, V. Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 276 s. ISBN: 978-80-7357-534-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou kontrolovány až formou zkoušky.

E-learning

Systém Moodle.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod – vstup do problematiky. 2.Podnikatelské prostředí a instituce. 3.Průmysl a podnikání – politika EU. 4.Podpora podnikání v EU I. 5.Podpora podnikání v EU II. 6.Podpora podnikání v ČR I. 7.Podpora podnikání v ČR II. 8.Podpora malých a středních firem. 9.Nadnárodní formy společností. 10.Etika podnikání a společenská odpovědnost firem. 11.Jednotný vnitřní trh – volný pohyb zboží, služeb. 12.Jednotný vnitřní trh – volný pohyb osob, kapitálu a plateb. 13.Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví. 14.Konzultace otázek k závěrečné zkoušce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku