120-0352/02 – Bankovnictví v EU (BEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování předmětu budou schopni: - identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, v prostoru EU i ve světě - posoudit hlavní faktory, které ovlivnily změny a vývoj ve struktuře finančních institucí - orientovat se v legislativě EU pro oblast finančnictví a bankovnictví, - reagovat na aktuální vývoj, budou připraveni na chystané změny, zejména pak v souvislosti s chystaným projektem bankovní unie

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je analyzovat a vysvětlit charakteristické rysy vývoje bankovního sektoru ve světě i v EU, hospodaření bank, strukturu aktiv a pasiv bankovního sektoru, bankovnictví mimo bilanci i investiční bankovnictví. Absolventi předmětu budou schopni identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, v prostoru EU a ve světě, posoudit hlavní faktory, které ovlivnily změny ve struktuře finančních institucí, nabídku finančních produktů a změnu distribučních kanálů bank.Díky zaměření výuky předmětu na legislativní rámec EU budou studenti po absolvování vybaveni nejnovějšími poznatky z vývoje finančního systému v rámci EU, což se týká i chystaných změn, zejména pak zavedení Bankovní unie.

Povinná literatura:

1.FREIXAS, X., ROCHET J. Microeconomics of Banking. 2. vyd. Cambridge: The MIT Press, 2008. 363 str. ISBN 978-0-262-06270- 2.POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : C.H.Beck, 2013. 2. vydání. 470 s. ISBN 978-80-7400-491-9. 3.Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších změn.

Doporučená literatura:

1.CECHETTI, S. G., SCHOENHOLTZ, K. L. Money, banking, and financial markets. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780078021749. 2.DRDLA, M., RAIS, K. Evropská unie: Evropská integrace bankovnictví. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-211-4. 3.HORVÁTOVÁ, E.: Bankovníctvo. Žilina : GEORG, 2009. ISBN 978-80-89401-03-1. 4.JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled. Praha : Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-26-1. 5.MEDVEĎ, J., TKÁČ, M. a kol. Banky – história, teória a prax. Bratislava : Sprint 2, 2013. ISBN 978-80-89393-73-2. 6.MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví/Basic principles of banking. Praha : Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1500-4. 7.POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha : C. H. Beck, 2009. 415 s. ISBN 978-80-7400-152-9. 8.ROSE, P., HUDGINS, S. Bank Management & Financial Services. 9. vyd. New York: McGraw-Hill Companies, 2013. 740 str. ISBN 978-80-246-1500-4. 9.SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial institutions management: a risk management approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780078034800. 10.SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial Markets and Institutions. Boston etc. : McGraw-Hill, 2012. 5th Edition. ISBN 007- 803466-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky nejsou vyžadovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Charakteristika finančního a bankovního sektoru, pojetí a vymezení banky, organizační struktura a management bank. 2.Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí, vliv EU na formování bankovního sektoru v zemích EU. 3.Pasiva bank I. 4.Pasiva bank II. 5.Aktiva bank I. 6.Aktiva bank II. 7.Hospodaření bank v rámci EU. 8.Investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci. 9.Regulace a dohled nad bankovním sektorem, vývoj regulace a budoucí reformy 10.Fúze a akvizice v bankovním sektoru, vliv legislativy EU. 11.Koncentrace a konkurence v bankovnictví, vliv legislativy EU. 12.Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím (insider trading, praní špinavých peněz).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní