120-0353/03 – Projektový a dotační management v EU A (PDM EU A)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z fondů EU. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je věnován aplikaci znalostí nabytých v předmětu Regionální politika EU a prohlobení znalostí o principy a metody projektového a dotačního managementu v podmínkách EU. Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, s přípravou a obsahem základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESFIF). Studenti získají přehled o požadavcích na strukturu projektů spolufinancovaných z ESIF včetně postupu přípravy a tvorby žádosti o podporu na projekty spolufinancované z ESIF.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, Jan a Jiří KRÁTKÝ. Projektový management v praxi. Naučte se řídit projekty! Praha: Grada Publishing, 2017. 176 s. ISBN 978-80-247-5693-6. 2. DOLEŽAL, J., J. KRÁTKÝ a O. CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. 22 šablon a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada, 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-4631-9. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-80-271-0075-0.

Doporučená literatura:

1. MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. rozšířené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215. s. ISBN 978-80-87029-56-5. 2. MS2014+. Informační systém konečného příjemce (ISKP14+). Portál pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU a Národních zdrojů v programovém období 2014–2020. Mseu.mssf.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://mseu.mssf.cz/ 3. TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J. ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na cvičeních.

E-learning

Kurz je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Základní terminogolie projektového řízení 3. Životní cyklus projektu 4. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách EU 5. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách ČR 6. Financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v podmínkách ČR 7. Životní cyklus dotace a cesta projektu spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů 8. Řízení projektového cyklu a metoda logického rámce projektu 9. Lidé a organizace v projektovém řízení 10. Inicializace projektu 11. Plánování projektu 12. Realizace projektu 13. Kontrola projektu 14. Příprava žádosti o popdoru pro projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku