120-0354/02 – Projektový a dotační management v EU B (PDM EU B)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat metodiku projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je věnován prohloubení znalostí týkajících se teoretického rámce, principů a aplikace metod projektového řízení se zaměřením na dotační managementu v podmínkách EU. Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k přpravě, realizaci a řízení projektů v podmínkách EU na základě metodik Project Cycle Management (PCM), Logical Framework Approach (LFA) a Cost-benefit analýzy (CBA). Studenti získají přehled o požadavcích kladených v praxi na tvorbu projektového souhrnu, podnikatelského záměru (plánu), studie proveditelnosti a finančního plánu projektu či CBA analýzy apod. Studenti si osvojí postup přípravy a tvorby žádostí o podporu projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) včetně vybraných příloh v rámci všech fází projektového cyklu.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2. 2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management. 7th edition. PMI: Project management Institute, 2021. 250 s. ISBN 9781628256642. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-271-0075-0.

Doporučená literatura:

1. DE RUS, GINÉS. Introduction to Cost-Benefit Analysis. Looking for Reasonable Shortcuts. Second Edition. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 2021. 256 s. ISBN 9781839103759. 2. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. 3. KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J. a R. STOLÍN. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress, 2016. 219 s. ISBN 978-80-87865-26-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na cvičeních.

E-learning

Kurz je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
118-0325 RRP Řízení regionálních projektů v praxi Doporučená
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená
120-0350 PSEU Politika soudržnosti EU Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
118-0310 VPT Vedení projektových týmů

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Projekty jako nástroje implementace strategií. Rámec projektového řízení 3. Světový přístup k projektovému řízení v kontextu organizací projektového řízení 4. Inicializace projektového záměru 5. Plánování trojimperativu projektu 6. Dokumenty pro finanční a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z ESIF 7. Finanční plán v dokumentech pro finanční a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z ESIF 8. Investiční rozhodování a metody hodnocení efektivnosti investičních projektů spolufinancovaných z ESIF 9. Finanční analýza investičních projektů spolufinancovaných z ESIF 10. Cost-benefit analýza jako nástroj finančního a ekonomického hodnocení projektů spolufinancovaných z ESIF 11. Finanční řízení v programech a projektech spolufinancovaných z ESIF 12. Analýza a řízení rizik v projektech spolufinancovaných z ESIF 13. Realizace projektého záměru spolufinancovaného z ESIF 14. Monitoring, reporting a udržitelnost projektu v podmínkách ESIF

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2013/2014 zimní