120-0356/01 – Odborná praxe (ODP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity2
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat požadavky konkrétního pracoviště na odbornou praxi. 2. Praktikovat znalosti získané výukou na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava na konkrétní pracovní pozici.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem odborné praxe je umožnit studentům prakticky uplatnit teoretické a metodologické poznatky získané v průběhu jejich vysokoškolského studia na specializaci Mezinárodní ekonomické vztahy a posílit jejich odbornou orientaci. Účelem je, aby studenti byli schopni aplikovat poznatky získané v odborných předmětech při plnění pracovních úkolů, získali informace o provozu příslušné organizace (firmy či úřadu) a prohloubili své praktické dovednosti. Záměrem je rovněž zvýšit provázanost vysokoškolského studia s potřebami budoucích zaměstnavatelů našich absolventů. Odborná praxe proběhne v organizacích dle možností rámcové spolupráce katedry a partnerů oborové praxe. Obsah oborové praxe může být volen s ohledem na téma závěrečné práce.

Povinná literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům podle zaměření praxe. Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům podle zaměření praxe. Firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné zpracovávání projektu (zprávy o absolvování odborné praxe).

E-learning

Další požadavky na studenta

2 týdenní odborná praxe může probíhat pouze v měsících červenec a srpen, jež předcházejí zahájení nového akademického roku. • Student kontaktuje garanta předmětu s propozicemi své odborné stáže. • Na závěr praxe organizace vystaví písemné hodnocení studenta. Toto hodnocení předá student garantovi předmětu. • Po absolvování odborné praxe student předloží garantovi předmětu zpracovaný projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výběr příslušného pracoviště. 2. Seznámení s činnostmi a úkoly pracoviště. 3. Výkon odborné praxe (minimálně 2 týdny). 3. Zpracování projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku