120-0373/01 – Mezinárodní podnikání (MEP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát specifika mezinárodního podnikání, budou schopni analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v mezinárodních souvislostech včetně podpory podniků v mezinárodním kontextu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje studentům teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z problematiky mezinárodního podnikání. Osvětluje problematiku podnikání na mezinárodních trzích. Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát specifika mezinárodního podnikání, budou schopni analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v mezinárodních souvislostech včetně podpory podniků v mezinárodním kontextu.

Povinná literatura:

JANATKA, František a kol. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-754-7. MEIXNEROVÁ, L., Š. ZAPLETALOVÁ a Z. STEFANOVOVÁ. Mezinárodní podnikání. Vybrané strategické, manažerské a finanční aspekty. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-654-8. ZADRAŽILOVÁ, DANA. Mezinárodní management. Praha: Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2219-7.

Doporučená literatura:

BARRINGER, Bruce R. a R. Duane IRELAND. Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-25533-0. HISRICH, Robert D. International Entrepreneurship. Starting, Developing, and Managing a Global Venture. London: Sage Publications, 2016. ISBN 978-1-4833-4439-3. WILD, J. a K. L. WILD. International Business. The Challenges of Globalization. Pearson, 2019. ISBN 9781292262253.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování seminární práce a její prezentace Zkouška: písemná zkouška

E-learning

Předávání materiálů a informací prostřednictvím elektronického systému LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky mezinárodního podnikání. 2. Podnikání na mezinárodních trzích, podstata, specifika a rizika. Globalizační tendence ve světové ekonomice a podnikání na mezinárodních trzích. Prostředí v mezinárodním podnikání (ekonomické, politické, právní, technologické, sociální a kulturní). 3. Podnikatelské aktivity a jejich internacionalizace. Teoretické přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit (internalizační teorie, teorie mezinárodního životního cyklu produktu, krokové přístupy, síťový přístup aj.). 4. Teorie mezinárodního podnikání. 5. Subjekty realizující mezinárodní podnikatelské aktivity a jejich kategorizace. Měření míry internacionalizace podnikatelských subjektů (individuální indikátory, měření regionální diverzifikace, komplexní indexy). 6. Nadnárodní podniky, jejich vznik a rozvoj. Formy uspořádání nadnárodních podniků. Nadnárodní společnosti v Evropské unii a České republice. 7. Malé a střední podniky a jejich specifika v mezinárodním podnikání. Podpora malých a středních podniků z národních i mezinárodních zdrojů. Podpora mezinárodních aktivit malých a středních firem. 8. Management mezinárodních podnikatelských aktivit. Rozhodnutí při internacionalizaci podnikatelských aktivit (o vstupu, o lokalizaci podnikatelských aktivit, o metodě vstupu). 9. Faktory determinující internacionalizaci podnikatelských aktivit. Faktory vnějšího prostředí (prostředí národního státu, prostředí světové ekonomiky). Faktory interního prostředí. 10. Mezinárodní podnikání prizmatem finančních aspektů (zdroje financování mezinárodního podnikání, finanční řízení v mezinárodním podnikání). Mezinárodní finance (finanční systém, měnové kurzy, PZI). 11. Mezinárodní podnikání a Evropská unie. Vnitřní trh Evropské unie a tzv. základní ekonomické svobody. Politiky a aktivity EU podporující rozvoj podnikatelského prostředí (průmyslová politika aj.). 12. Mezinárodní podnikání prizmatem ochrany hospodářské soutěže. Veřejná podpora podniků na vnitřním trhu. 13. Podnikání v ČR a jeho podpora v mezinárodním kontextu. Podpora podnikání a proexportní politika v České republice a její zařazení do mezinárodních systémů. Institucionální podpora podnikatelských subjektů v ČR (MPO, EGAP, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, ČMZRB, aj.). 14. Aktuální otázky mezinárodního podnikání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku