120-0373/01 – Mezinárodní podnikání (MEP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát specifika mezinárodního podnikání, budou schopni analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v mezinárodních souvislostech včetně podpory podniků v mezinárodním kontextu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje studentům teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z problematiky mezinárodního podnikání. Osvětluje problematiku podnikání na mezinárodních trzích. Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát specifika mezinárodního podnikání, budou schopni analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v mezinárodních souvislostech včetně podpory podniků v mezinárodním kontextu.

Povinná literatura:

GERINGER, J. M., MCNETT, J. M. and D. A. BALL. International Business. New York: MCGraw Hill, 2023. ISBN 978-1-265-04584-5. JANATKA, František. Globální podnikání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2019. ISBN 978-80-87839-98-0. UBREŽIOVÁ, Iveta. Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí. Ostrava: VŠB-TUO, 2021. ISBN 978-80-248-4516-6.

Doporučená literatura:

JANKŮ, Martin. Evropské obchodní právo. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2022. ISBN 978-80-213-3174-7. TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., PETRLÍK, D. a KOL. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2021. ISBN 978-80-7502-491-6. VERBEKE, Alain. International Business Strategy. Rethinking the Foundations of Global Corporate Success. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. ISBN 978-1-108-48803-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování seminární práce a její prezentace Zkouška: písemná zkouška

E-learning

Předávání materiálů a informací prostřednictvím elektronického systému LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky mezinárodního podnikání. 2. Podnikání na mezinárodních trzích, podstata, specifika a rizika. Globalizační tendence ve světové ekonomice a podnikání na mezinárodních trzích. Prostředí v mezinárodním podnikání (ekonomické, politické, právní, technologické, sociální a kulturní). 3. Podnikatelské aktivity a jejich internacionalizace. Teoretické přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit (internalizační teorie, teorie mezinárodního životního cyklu produktu, krokové přístupy, síťový přístup aj.). 4. Teorie mezinárodního podnikání. 5. Subjekty realizující mezinárodní podnikatelské aktivity a jejich kategorizace. Měření míry internacionalizace podnikatelských subjektů. 6. Nadnárodní podniky, jejich vznik a rozvoj. Formy uspořádání nadnárodních podniků. Nadnárodní společnosti v Evropské unii a České republice. 7. Malé a střední podniky a jejich specifika v mezinárodním podnikání. Podpora malých a středních podniků z národních i mezinárodních zdrojů. Podpora mezinárodních aktivit malých a středních firem. 8. Management mezinárodních podnikatelských aktivit. Rozhodnutí při internacionalizaci podnikatelských aktivit (o vstupu, o lokalizaci podnikatelských aktivit, o metodě vstupu). 9. Faktory determinující internacionalizaci podnikatelských aktivit. Faktory vnějšího prostředí (prostředí národního státu, prostředí světové ekonomiky). Faktory interního prostředí. 10. Mezinárodní podnikání prizmatem finančních aspektů (zdroje financování mezinárodního podnikání, finanční řízení v mezinárodním podnikání). Mezinárodní finance (finanční systém, měnové kurzy, PZI). 11. Mezinárodní podnikání a Evropská unie. Vnitřní trh Evropské unie a tzv. základní ekonomické svobody. Politiky a aktivity EU podporující rozvoj podnikatelského prostředí. 12. Mezinárodní podnikání prizmatem ochrany hospodářské soutěže. Veřejná podpora podniků na vnitřním trhu. 13. Podnikání v ČR a jeho podpora v mezinárodním kontextu. Podpora podnikání a proexportní politika v České republice a její zařazení do mezinárodních systémů. Institucionální podpora podnikatelských subjektů v ČR (MPO, EGAP, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, ČMZRB, aj.). 14. Aktuální otázky mezinárodního podnikání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (80%).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 18 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle. Zkouška - min. 33 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní