120-0374/01 – Mezinárodní projektový management (MPM)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat základní terminologii mezinárodního projektového managementu 2. Objasnit základní principy a metody projektového řízení v mezinárodním prostředí. 2. Popsat fáze řízení mezinárodního projektu. 3. Charakterizovat základní strandardy projektového řízení uplatňované v zemích Evropské unie a USA. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro přípravu a realizaci mezinárodních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů. 5. Interpretovat požadavky na strukturu mezinárodního projektu v kontextu vedení, komunikace a outsourcingu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován prohloubení znalostí nabytých v předmětu Projektový a dotační management B o problematiku projektového řízení a dotačního managementu v globálním mezinárodním prostředí se zvláštním zaměřením na standardizaci a techniky uplatňované pří řízení projektů v zemích Evropské unie a USA. Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnými přístupy k řízení mezinárodních projektů na základě příslušných technik, standardů a metod projektového řízení.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2. 2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management. 7th edition. PMI: Project management Institute, 2021. 250 s. ISBN 9781628256642. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-271-0075-0.

Doporučená literatura:

1. DE RUS, GINÉS. Introduction to Cost-Benefit Analysis. Looking for Reasonable Shortcuts. Second Edition. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 2021. 256 s. ISBN 9781839103759. 2. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. 3. KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J. a R. STOLÍN. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress, 2016. 219 s. ISBN 978-80-87865-26-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na cvičeních.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87983

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní terminologie mezinárodního projektového managementu – vymezení základních pojmů, národní vs. mezinárodní projekt, charakteristiky a determinanty úspěšného mezinárodního projektu. 2. Mezinárodní projekty v podmínkách organizační strategie a kultury – strategie a strategický management, project portfolio management, organizační kultura projektu, cross-cultural leadership. 3. Mezinárodní profesionální organizace projektového řízení – PMI, IPMA, EMA, AMA, AAMO, PACCIOS, SACIOS, NAMCO. 4. Standardy Institutu pro projektové řízení (PMI) – PMBOK, OPM3, Project Manager Competency Development Framework. 5. Standardy Mezinárodní asociace pro projektové řízení (IPMA) – Individual Competence Baseline (ICB), Project Excellence Baseline (PEB), Organizational Competence Baseline (OCB). 6. Národní standardy vybraných světových ekonomik – národní standardy PRINCE2, APMBOK, BSI BS6079, PM KANON, JPMBOK. 7. Identifikace mezinárodního projektu – inicializace projektu, účel projektu, projektové cíle a milníky, rozsah projektu, kulturní rámec, diverzita a komplexnost mezinárodního projektu. 8. Plánování mezinárodního projektu – plánovací procesy, kulturní vlivy a dopad na plánování, plánování času, zdrojů a nákladů mezinárodního projektu. 9. Implementace mezinárodního projektu – cíle a výstupy, kulturní vlivy na výstupy/výsledky projektu, odpovědnost organizačních struktur, specifika odpovědností v mezinárodním projektu. 10. Monitoring a kontrola mezinárodního projektu – nástroje a techniky pro monitoring a kontrolu, analýza výsledků kontroly, řízení změn. 11. Vedení mezinárodního projektu – struktury řízení mezinárodních projektů, globální řízení projektu, manažer mezinárodního projektu, faktory úspěchu projektového manažera, mezinárodní projektový tým. 12. Komunikace v mezinárodním projektu – mezikulturní spolupráce, motivace, budování důvěry, řešení konfliktů, coaching v mezinárodním projektu. 13. Outrourcing v podmínkách mezinárodních projektů – vymezení základních pojmů, cíle a definice potřeb, příprava outsourcingu, výběr externích dodavatelů a tvorba pracovních vztahů, případová studie. 14. Příprava projektového záměru v rámci mezinárodního projektu – praktické aspekty přípravy, případová studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku