120-0400/02 – Evropská unie A (EU A)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Klasifikovat stupně mezinárodní ekonomické integrace 2.Identifikovat rozhodující integrační trendy v Evropě 3.Popsat vývoj a současnou situaci evropských integračních procesů (EU). 4.Aplikovat poznatky při hodnocení současné situace v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi evropských integračních procesů, zejména s koncepcí, formami a cíli integrace v Evropské unii a složitým procesem přibližování Česka k EU. Předmět má současně vytvořit výchozí informační základnu pro studium hospodářských, sociálních a politických aspektů integračních procesů v evropském megaregionu.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1.KAŇA, R. Evropská unie A. 2. upravené vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2202-0 1412-4. 2.Zlý, B. a kol.: Integrační procesy ve světové ekonomice. Ostrava, VŠB – TU 2004. Doporučená literatura: 1.FIALA, P. , PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009. ISBN 978-80-7325-223-6 2.KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL. J. Učebnice evropské integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-022-8 3.LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie, distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 2004. ISBN 80-7248-263-7 4.Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie – Lisabonská smlouva. Dostupné na: http://www.euroskop.cz/gallery/2/737-ls_pbtisk.pdf 5.Šrein, Z.: Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. VŠE Praha, 2000. 6.Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Výkladový slovník. 2. dopl. a akt. vydání. Ostrava, Montanex 2001. 7.ZLÝ, B. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009, 284 s. ISBN 978-80-7399-719-9 8.Aktuální dokumenty vlády ČR a Evropské komise k problematice působení Česka v EU. Internetové zdroje: europa.eu www.euroskop.cz www.evropska-unie.cz

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: 1.FIALA, P. , PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009. ISBN 978-80-7325-223-6 2.KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL. J. Učebnice evropské integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-022-8 3.LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie, distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 2004. ISBN 80-7248-263-7 4.Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie – Lisabonská smlouva. Dostupné na: http://www.euroskop.cz/gallery/2/737-ls_pbtisk.pdf 5.Šrein, Z.: Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. VŠE Praha, 2000. 6.Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Výkladový slovník. 2. dopl. a akt. vydání. Ostrava, Montanex 2001. 7.ZLÝ, B. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009, 284 s. ISBN 978-80-7399-719-9 8.Aktuální dokumenty vlády ČR a Evropské komise k problematice působení Česka v EU. Internetové zdroje: http://europa.eu/ www.euroskop.cz www.evropska-unie.cz (http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm) www.euractiv.cz www.tydenvevrope.cz www.mzv.cz/representation_brussels/cz/index.html www.presseurop.eu/cs

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a formy realizace mezinárodní ekonomické integrace. 2.Vymezení stupňů ekonomické integrace. Současný stav integrovanosti evropského kontinentu. 3.Modely (paradigmata) evropského integračního procesu, etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po roce 1945. 4.Geneze Evropské unie, integrační koncepce. Právní základy EU - charakteristika komunitárního práva. 5.Struktura a funkce orgánů a institucí Evropské unie. 6.Financování integračních aktivit Evropské unie - společný rozpočet. Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. 7.Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na JVT Unie. Základní principy ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 8.Integrovaný agrární trh, charakteristika společných, sektorových a koordinovaných hospodářských politik v Unii. 9.Základní principy hospodářské a sociální soudržnosti v EU - regionální politika, průmyslová politika, sociální politika, ochrana životního prostředí. 10. Koncepce přechodu EU k hospodářské a měnové unii, úloha konvergenčních kritérií. Organizační a kapitálové zajištění hospodářské a měnové unie, monetární politika Evropské centrální banky. 11.Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 12.Politické, ekonomické a institucionální problémy spojené s rozšiřováním EU o země střední, severovýchodní a jižní Evropy. 13.Česko v procesu přibližování k Evropské unii. Negociační proces, přistoupení Česka k EU, pozitiva a negativa našeho členství v Unii. 14.Možnosti budoucího vývoje integrace v EU. Problémy přechodu EU k politické integraci.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku