120-0405/09 – Hospodářská politika EU (HP EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat vývoj integračního procesu a jeho vliv na hospodářskopolitické cíle ES/EU, 2. Identifikovat různé cíle a vysvětlit jim odpovídající nástroje hospodářské politiky v odlišných etapách vývoje integračního procesu, 3. Aplikovat získané poznatky na řešení aktuálních ekonomických problémů ES/EU, 4. Analyzovat hospodářskopolitickou situaci v ES/EU a diskutovat možnosti řešení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je věnován problematice hospodářské politiky v rámci integračního procesu uskutečňovaného členskými státy EU. Vývojem a institucionálním uspořádáním tohoto integračního celku se zabývá jen míře nutné pro pochopení mechanismů hospodářské politiky. Podrobněji naopak rozebírá problematiku společných a koordinovaných dílčích politik, kterých si všímá z hlediska jejich vývoje od vzniku uskupení až do současnosti. Výklad je doplněn i jejich dopadem na hospodářskou politiku České republiky.

Povinná literatura:

1. FLEISCHMANN, Luboš. Evropská hospodářská a měnová unie v souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN 978-80-271-1026-1. 2. BALDWIN, Richard and Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 6th edition. McGraw-Hill Education, 2021. 400 s. ISBN 978-1526847218. 3. ŠLOSARČÍK, Ivo. Právní a politický rámec Evropské unie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-624-5.

Doporučená literatura:

1. FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozšířené a doplněné vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, 990 s. ISBN 978-80-7325-450-6. 2. DAWSON, Mark and Floris de WITTE. EU law and governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. ISBN 978-1-108-79943-0. 3. HRUBEŠ, Milan. Evropská unie v českém veřejném diskursu: (re)konstrukce příběhu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5057-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška - kombinovaná.

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Aktivní příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíle hospodářské politiky EU. Hospodářská, sociální a teritoriální koheze. Rozšiřování versus prohlubování integrace EU. Vícerychlostní versus stále těsnější EU. 2. Právní, institucionální a finanční předpoklady nadstátní regulace (governance) a výkonu hospodářské politiky v Evropské unii. Společný rozpočet EU. Lisabonská smlouva – odstraňování deficitu demokracie, subsidiarita. 3. Prohlubování integračního vývoje od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu. Hospodářskopolitická opatření potřebná k jeho fungování. Jednotný evropský akt. Harmonizace daní. Evropský pilíř sociálních práv. 4. Politika ochrany hospodářské soutěže a její význam pro jednotný vnitřní trh. Problematika kartelových smluv a jednání ve shodě, dominantního postavení na trhu a státních podpor firmám. Politika ochrany spotřebitele. 5. Měnová spolupráce v Evropě od 50. do 90. let. Evropský měnový systém, jeho fungování a účinnost. 6. Etapy formování Evropské hospodářské a měnové unie. Společná měnová politika ECB. Formování bankovní unie. 7. Spolupráce v oblasti fiskální politiky. Formování fiskální unie. 8. Postavení EU v mezinárodních obchodních vztazích. Společná obchodní politika. 9. Společná zemědělská politika a její reformy. Politika obnovy venkova. Společná rybářská politika. 10. Společná dopravní politika. Budování transevropských sítí. 11. Strukturální politika EU. Evropské strukturální a investiční fondy. Podpora malých a středních podniků. 12. Politika podpory výzkumu a technologického rozvoje v EU. Vesmírná politika EU. 13. Energetická politika v EU. Energetická unie pro Evropu. Politika ochrany životního prostředí v EU. Program 20-20-20 do roku 2020. 14. Mezinárodní hospodářská spolupráce v podmínkách globalizace světové ekonomiky. Postavení Evropské unie ve světové ekonomice. EU a její členové při překonávání projevů hospodářské krize.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast ve výuce není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.