120-0409/01 – European Union Law (PEU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits3
Subject guarantorMgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorMgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUD44 Mgr.Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D.
HOF045 Ing. Simona Matisová
TVR11 doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. differentiate specifics of EC law from other legal systems 2. explain functioning of EU institutions and their importance for legislation 3. identify Treaty provisions applicable to specific situations 4. evaluate the importance of the Court of Justice for the explanation of EC law 5. outline particular sources of EU law

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to equip students with an understanding of EU law, ie. a specific legal order effective in all EU member states. The lectures will focus on EU institutions, principles of functioning of the Communities and sources and character of EU law. Material law from the field of the internal market will be briefly introduced.

Compulsory literature:

The European Union on Line.http://www.europa.eu.int/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Evropská integrace - vývoj do současnosti, tři pilíře EU 2.Evropské společenství (ES) - nadstátní charakter, pravomoci ES, subsidiarita, flexibilita 3.Organizační struktura EU (ES)I. Základní orgány 4.Organizační struktura EU (ES) II. 5.Základní právní dokumenty EU a ES (tzv. primární právo) 6.Pojem a charakteristika komunitárního a unijního práva, sekundární právo. Prameny sekundárního práva 7.Přímý účinek a přednost komunitárního práva v členských státech 8.Prosazování práva ES v členských státech - důsledky neprovedení směrnice, kontrolní funkce Komise 9.Jednotlivé žaloby ke komunitárním soudům, tzv. prejudiciální řízení 10.Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie 11.Volný pohyb zboží 12.Volný pohyb osob, služeb a kapitálu 13.Schengenský prostor, Spolupráce v oblasti justice a bezpečnosti 14.Aktuální otázky práva EU. Ústavní smlouva

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer