120-0447/01 – Student Professional Training (OP)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits2
Subject guarantorIng. Jana Drastíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Drastíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To describe development and current trend of the European integration. 2.To analyze fall of the Czech republic entrance to the EU. 3.To apply piece of knowledge gained within study on practise engagement or special activities.

Teaching methods

Summary

doplnit

Compulsory literature:

Dle tématu seminární práce - viz možné oblasti zaměření.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Možné oblasti zaměření: 1.Změna legislativního prostředí (např. předpisy o podnikání, požadavky na výrobky, daňové a účetní změny, změny v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení, apod.) 2.Změny ekonomického prostředí (konkurence, tržní ceny, vývoj kurzu, úrokové sazby, vývoj ziskovosti, obratu, apod.) 3.Možnost čerpání prostředků Evropské unie (čerpání ze strukturálních fondů, zvýhodněné úvěry, apod.) 4.Další

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  46 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.