120-0463/01 – Mezinárodní obchod (MO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat základní příčiny mezinárodního obchodu - identifikovat význam mezinárodního obchodu - vyhodnotit základní faktory ovlivňující pozici zemí ve světovém obchodě - analyzovat konkrétní obchodní případy - popsat nástroje obchodní politiky - zhodnotit současné trendy v globálním obchodě

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na porozumění základních příčin, forem a významu mezinárodního obchodu v dlouhodobých historických souvislostech a s ohledem na současné trendy ve vývoji globální ekonomiky. Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni řešit jednotlivé obchodní případy v podmínkách členství ČR v Evropské unii.

Povinná literatura:

DOBIÁŠ, Petr a Michal MALACKA. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku. Praha: Leges, 2019. 405 s. ISBN 978-80-7502-296-7. KUBIŠTA, Václav a kol. Mezinárodní obchod a migrace. Praha: Metropolitní univerzita, 2017. 464 s. ISBN 978-80-7380-655-2. POON, Jessie a David L. RIGBY. International Trade. The Basics. New York: Routledge, 2017. 198 s. ISBN 978-1-138-82438-6.

Doporučená literatura:

JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 336 s. ISBN 978-80-7552-754-7. MOTHANA OBADI, Saleh. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 336 s. ISBN 978-80-7144-305-6. SEHNÁLEK, David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 242 s. ISBN 978-80-210-8340-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na přednáškách a cvičeních - příprava materiálů k diskuzi - prezentace vlastních názorů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0401 Makro A Makroekonomie A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu - podstata mezinárodního obchodu, vymezení základních pojmů, podstaty a příčin mezinárodního obchodu. Hlavní mezníky ve vývoji mezinárodního obchodu. 2.Význam mezinárodního obchodu pro světovou ekonomiku a pro národní ekonomiku, míra otevřenosti ekonomiky, dopad zahraničněobchodních toků na platební bilanci země. 3.Nástroje mezinárodního obchodu a jejich význam – vymezení autonomních (tarifních a netarifních opatření) a smluvních nástrojů obchodní politiky. 4.Globalizace obchodních toků a vymezení hlavních obchodních center - hlavní vývozci a dovozci průmyslových výrobků a komerčních služeb, postavení Evropské unie a ČR ve světovém obchodě v dlouhodobé perspektivě, tendence ve vývoji globálních obchodních toků. 5.Komparativní výhody a zjevné komparativní výhody - vymezení pojmů, zdrojů a faktorů působící na změnu komparativních výhod zemí a jejich postavení ve světovém obchodě. 6.Obchodní politika - podstata protekcionismu a liberální obchodní politiky, formy jejich prosazování. Mnohostranný obchodní systém – jeho význam, podstata a historický vývoj. 7.Obchodní liberalizace a mezinárodní organizace – podstata a funkce WTO, Rozvojové kolo z Dohá. Iniciativy UNCTAD, podpora mezinárodního obchodu v rámci OECD a Světové banky. 8.Společná obchodní politika Evropské unie - právní a institucionální rámec pro provádění společné obchodní politiky, nástroje a oblasti společného zájmu, způsob rozhodování a utváření společné obchodní politiky, obchodní strategie Evropské unie. 9.Zahraničně obchodní politika České republiky před vstupem do Evropské unie, formy a možnosti prosazování obchodních zájmů ČR v Evropské unii. 10.Regionalismus ve světové ekonomice a regionální obchodní dohody - podstata regionálních obchodních dohod, preferenční systém, reciprocita a jednostrannost, aplikace obchodních preferencí v Evropské unii. 11.Mezinárodní obchod a rozvojové země - rozvojové teorie mezinárodního obchodu, formy a nástroje podpory obchodu v rozvojových zemích, Všeobecný systém preferencí, iniciativa „Aid for Trade“. Teritoriální a komoditní skladba obchodu. 12.Přímé zahraniční investice a obchodní toky - význam přímých zahraničních investic pro mezinárodní obchod, ochrana investic a regulační opatření v rámci WTO a v Evropské unii. Tendence ve vývoji investičních toků. 13.Obranné obchodně politické nástroje - podstata a formy nekalých obchodních praktik (dumping a subvencování), typy obranných obchodně politických nástrojů. 14.Obchodní spory a mechanismus řešení obchodních sporů ve WTO. Analýza vybraných obchodních sporů z pohledu historie a současnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není stanovena.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 20 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 31 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.