120-0466/01 – Projektový a dotační management A (PDMA)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů (fondů). 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných z veřejných zdrojů (fondů).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován aplikaci znalostí nabytých v předmětu Evropská regionální politika a prohloubení znalostí o principy a metody projektového a dotačního managementu v podmínkách ČR a EU. Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, s přípravou a obsahem základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných jak z národních zdrojů, tak z fondů EU. Studenti získají základní přehled o požadavcích kladených na postup přípravy a tvorby žádosti o podporu na projekty spolufinancované z národních a evropských zdrojů.

Povinná literatura:

DOLEŽAL, Jan a kolektiv. Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2023. 432 s. ISBN 978-80-271-3619-3. FIELDING, Paul J. How to Manage Projects: Essential Project Management Skills to Deliver On-time, On-budget Results. New York: Kogan Page, 2022. 240 s. ISBN 9781398606241. KRCHOVÁ, Hana. Praktický projektový manažment. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 274 s. ISBN 978-80-759-8466-1.

Doporučená literatura:

KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. MS2021+. Portál IS KP21+ pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2021–2027. Iskp21.mssf.cz [online]. 2023. Dostupné z: https://iskp21.mssf.cz ŘEHÁČEK Petr. P3M. Řízení projektu. Řízení programu. Řízení portfolia. Praha: Ekopress, 2019. 300 s. ISBN 978-80-87865-49-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - tématické korespondenční úkoly. Zkouška - písemná.

E-learning

Kurz je umístěn v systému LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní terminologie projektového řízení – projektový management a řízení změn, projekty a operace, klasifikace projektů, portfolio projektů, projekty jako systém, kmen znalostí projektového řízení (PMBOK). 2. Životní cyklus projektu – fáze životního cyklu projektu, typologie procesů projektového řízení, cyklus PDCA. 3. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách Evropské unie – přehled dotačních zdrojů/titulů pro financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů. 4. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách České republiky – přehled dotačních zdrojů/titulů pro financování projektů z veřejných zdrojů ČR na úrovni obcí, měst, krajů a státu. 5. Životní cyklus dotace a cesta projektu spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů – dotační cyklus z pohled státní správy, dotační cyklus z pohledu žadatele o podporu, cesta přípravou a realizací projektu. 6. Řízení projektového cyklu a metoda logického rámce projektu – metoda PCM, logický rámec projektu – analýza a plán, matice logického rámce projektu, intervenční logika projektu, hodnocení projektu. 7. Finanční řízení projektů v podmínkách EU a ČR – obecná kritéria pro projekty financované z národních a evropských zdrojů, rozpočet projektu, způsobilost výdajů, řízení změn v projektu, řízení projektových rizik. 8. Lidé a organizace v projektovém řízení – organizační seskupení v projektu, organizace v projektovém řízení, projektový tým, manažer projektu. 9. Inicializace projektu – procesy inicializace (zahájení) projektu, hlavní dokumenty fáze inicializace, výběr projektů, základní listina projektu, specifikace projektu. 10. Plánování projektu – procesy plánování projektu, struktura členění prací (WBS), organizační struktura projektu (OBS), matice zodpovědnosti (RAM), časový plán projektu, plánování zdrojů v projektu. 11. Realizace projektu – zahájení realizace projektu, vedení a komunikace v projektu, obstarávání v projektu, provozní pokyny a zásady, kontrola realizace projektu, řízení jakosti, dokumentace projektu, uzavření projektu. 12. Kontrola projektu – kontrolní procesy v projektu, druhy kontrol, kontrola veřejných zakázek. 13. Příprava žádosti o podporu pro projekty spolufinancované z fondů EU – praktický postup přípravy žádosti o podporu – případová studie. 14. Příprava žádosti o podporu pro projekty spolufinancované z místních, krajských a národních zdrojů ČR – praktický postup přípravy žádosti o podporu – případová studie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není stanovena.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 18 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 33 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.