120-0500/02 – Evropská unie A (EU A)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Klasifikovat stupně mezinárodní ekonomické integrace 2.Identifikovat rozhodující integrační trendy v Evropě 3.Popsat vývoj a současnou situaci evropských integračních procesů (EU). 4.Aplikovat poznatky při hodnocení současné situace v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

The aim of the subject is to introduce students to current development of the integration process in Europe, especially to the conception, form and objective of the integration in the European Union. Emphasis will be laid on main historical aspects of integration, development of the EU and its institutions, law system, economic policy areas including Economic and Monetary Union. Students should also understand the aspects of coordination in the foreign and security area as well as the enlargement process with alignment to entry of the Czech Republic to the EU.

Povinná literatura:

BALDWIN, R.; WYPLOSZ, Ch. The Economics of European Integration. 3rd. revised edition. McGraw Hill Higher Education, 2009. ISBN- 13: 978-0077121631 BINDI, F. The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe’s Role in the World. 1st ed. The Brookings Institution: Washington DC, 2010. 367 p. ISBN 978-0-8157-0140-8. EL-AGRAA, A., ARDY, B. The European Union: Economics and Policies. 9th ed. Cambridge University Press, 2011. 518 p. ISBN 978-1107007963. KAŇA, R. European Union, study material. Prepared under the project: „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV, CZ.1.07/2.2.00/15.0132“. Available for students of the course on LMS Moodle.

Doporučená literatura:

JOVANOVIC, M. The Economics of European Integration – Limits and Prospects. Cheltenham: Edward Edgar Publishing Limited, 2005. ISBN 1-84376-691-4. LELIEVELDT, H., PRINCEN, S. The Politics of the European Union. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-74011-1. STAAB, A. The European Union Explained: Institutions, Actors, Global Impact. 2nd ed. Bloomington: Indiana University Press, 2011. 210 p. ISBN 978-0-253-22303-6. USHERWOOD, S. The European Union (Critical Concepts in Political Science). 1st ed. Routledge, 2011. 2233 p. ISBN 978-0415551977. GUÐMUNDSSON, H. J. Ever growing crisis : the eurozone economic crisis and its impact on the future of the European Union . Reykjavík: Reykjavík University, paper. 2012. HAFLIÐADÓTTIR, H. The European´s Union Common Fishery Policy and the Icelandic Fishery Management System. Effective implementation of sustainable fisheries. Reykjavík: Reykjavík University, paper. 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenty nejsou vyžadovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a formy realizace mezinárodní ekonomické integrace. 2. Vymezení stupňů ekonomické integrace. Současný stav integrovanosti evropského kontinentu. 3. Modely (paradigmata) evropského integračního procesu, etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po roce 1945. 4. Geneze Evropské unie, integrační koncepce. Právní základy EU - charakteristika komunitárního práva. 5. Struktura a funkce orgánů a institucí Evropské unie. 6. Financování integračních aktivit Evropské unie - společný rozpočet. Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. 7. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na JVT Unie. Základní principy ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 8. Integrovaný agrární trh, charakteristika společných, sektorových a koordinovaných hospodářských politik v Unii. 9. Základní principy hospodářské a sociální soudržnosti v EU - regionální politika, průmyslová politika, sociální politika, ochrana životního prostředí. 10. Koncepce přechodu EU k hospodářské a měnové unii, úloha konvergenčních kritérií. Organizační a kapitálové zajištění hospodářské a měnové unie, monetární politika Evropské centrální banky. 11. Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 12. Politické, ekonomické a institucionální problémy spojené s rozšiřováním EU o země střední, severovýchodní a jižní Evropy. 13. Česko v procesu přibližování k Evropské unii. Negociační proces, přistoupení Česka k EU, pozitiva a negativa našeho členství v Unii. 14. Možnosti budoucího vývoje integrace v EU. Problémy přechodu EU k politické integraci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní