120-0503/01 – Teorie integračních procesů (TIP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Analyzovat hlavní teoretické aspekty současných procesů mezinárodní ekonomické integrace a světové bezpečnosti. 2.Zhodnotit vývoj integračních procesů na základě teoretických znalostí. 3.Syntetizovat dílčí poznatky pro vytvoření uceleného názoru. 4.Vyhodnotit stav integrovanosti EU na základě získaných teoretických znalostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit teoretická východiska integračních procesů, objektivní a subjektivní předpoklady jejich rozvíjení a prohlubování a vyvolané důsledky. Výklad bere v úvahu různé koncepce teoretiků integrace. Důraz je kladen na postižení specifik integrace ekonomik vyspělých a rozvojových zemí a s přihlédnutím k postavení a možnostem malých ekonomik. Předmět vytváří obecně teoretické předpoklady pro pochopení integračních procesů ve světové ekonomice a v evropském prostoru i v souvislosti s vybranými aspekty bezpečnostní problematiky. Po absolvování tohoto předmětu tak budou studenti lépe vybaveni nejnovějšími teoretickými poznatky pro absolvování předmětů více zaměřených na integrační praxi.

Povinná literatura:

BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 6th edition. McGraw-Hill Education, 2021. 400 s. ISBN 978-1526847218. FIALA, Petr a Markéta Pitrová. Evropská unie. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2018. 805 s. ISBN 978-80-7325-450-6. WIENER, Antje. European Integration Theory. 3rd edition. New York: Oxford: Oxford University Press, 2019. 360 s. ISBN 978-0-19-108591-8.

Doporučená literatura:

HAZAKIS, Konstantinos. European Union Political Economy: Theory and Policy. Lanham: Rowman & Littlefield, 2018. 366 s. ISBN‎ 978-1498560054. KŘEN, Jan. Čtvrt století střední Evropy: Visegrádské země v globálním příběhu let 1992–2017. Praha: Karolinum Press, 2019.368 s. ISBN 978-80-246-3977-2. STEHLÍK, Václav. Studie z právně vnějších vztahů Evropské unie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 119 s. ISBN 978-80-88266-18-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - aktivní účast na seminářích (příprava aktualit, diskuze), zpracování seminární práce a její prezentace, zápočtový test, povinná účast na seminářích. Zkouška - písemná zkouška.

E-learning

Materiály umístěné v systému Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojetí a aspekty regionální a globální integrace v současné světové ekonomice, jejich hybné síly. Povaha soudobých integračních procesů v souvislosti s bezpečností a bezpečnostní politikou. 2. Realizační formy a stupně ekonomické integrace. Aplikace teoretických poznatků na reálné integrace ve světové ekonomice. Bezpečnostní unie jako součást politické unie. 3. Hlavní názorové proudy v integrační teorii - vybrané teoretické koncepce, rozdíly v pojetí a hodnocení integrace. Hypotetické modely integrace (paradigmata). Protekcionismus a liberalismus v integrační teorii. 4. Překážky integračního procesu. Protiintegrační síly ekonomického a neekonomického charakteru ve světové ekonomice a politice. Světové válečné konflikty a jejich vliv na vývoj světové ekonomiky. 5. Specifické rysy integračních procesů v podmínkách rozvojových zemí. Hybné síly integrace. Překážky efektivní integrace objektivního a subjektivního charakteru. 6. Regionální konflikty, jejich vývoj a vliv na rozvojové ekonomiky. Asymetrická a hybridní válka. 7. Malé ekonomiky a jejich postavení ve světové ekonomice a v integračních procesech. Výhody a nevýhody ve srovnání s velkými ekonomikami. 8. Postavení malých členských zemí v Evropské unii, jejich role v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 9. Základy ekonomie preferenční liberalizace – preferenční obchodní uspořádání, analýza celní unie. 10. Statický model celní unie, efekty „vytváření“ a „odchylování“ obchodu. 11. Dynamický model celní unie - vybrané aspekty související s úsporami z rozsahu a velikostí trhu. Jednotlivé typy tržní struktury, model BE-COMP v uzavřené ekonomice, proces liberalizace. 12. Trhy výrobních faktorů – jejich integrace a růstové efekty. Ekonomická integrace a trhy práce. Makroekonomie měnové integrace – vybrané aspekty. 13. Globalizace světové ekonomiky, globální bezpečnostní problémy, současná bezpečnostní situace ve světě. 14. Česká republika v mezinárodních bezpečnostních strukturách, bezpečnostní politika ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet - aktivní účast na seminářích (příprava aktualit, diskuze), zpracování seminární práce a její prezentace, zápočtový test, povinná účast na seminářích. Zkouška - písemná zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Dle individuální dohody se studentem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - en 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.